Instellingen - gebruik van UGent LDAP server als adresboek in uw e-mailclient

Gebruik van de UGent LDAP server als adresboek in uw e-mail client

Let op! Onderstaande is NIET van toepassing voor gebruikers van de Exchange omgeving (medewerkers).

Wat?

LDAP staat voor "Lightweight Directory Access Protocol" en is een protocol waarmee u een databank via een netwerk kan ondervragen. Onze LDAP server (ldaps.UGent.be) bevat heel wat informatie waarvan bepaalde velden, zoals naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer, beschikbaar zijn voor gebruikers met een UGent account. De LDAP is hierdoor bruikbaar als adresboek in een mailclient. Andere informatie is niet publiek beschikbaar en kan enkel door bepaalde toepassingen gebruikt worden. Voor meer info zie de webpagina i.v.m. Informatie over en Authenticatie van gebruikers binnen uw eigen toepassingen.

Om informatie uit een LDAP server op te vragen heeft u een LDAP-client nodig. Een manier om de UGent LDAP server te raadplegen is via het Telefoonboek op de website van UGent. Een andere manier is het gebruik als adresboek in uw e-mailclient.

Opmerkingen

 • De ldap server is enkel toegankelijk via het LDAPS (LDAP over SSL) protocol en wordt er gebruik gemaakt van versie 3 van het LDAP protocol (LDAPv3).
 • De LDAP-server is enkel van binnen het UGent-domein beschikbaar en is dus als adresboek niet bruikbaar indien u op het Internet aangesloten bent via een andere provider. Zet u echter eerst een VPN verbinding op, dan behoort uw computer wel tot het UGent domein en kan u dus wel gebruik maken van de LDAP voor uw adresboek.

Instellingen

Voor het gebruik van de LDAP als adresboek gebruikt u onderstaande instellingen.

Hoe moet het voor uw e-mail-programma? Links naar concrete voorbeelden voor de meest gebruikte mailclients, vindt u bovenaan op deze pagina.

Directory Server : ldaps.UGent.be
Base DN     : dc=UGent,dc=be
Security     : use SSL
Port Number   : 636

Let wel, dit kan enkel binnen het UGent domein, dus ofwel binnen de gebouwen van UGent of na het opzetten van een VPN connectie (uitzondering is webmail, waar het gebruik kan zonder opzetten van een VPN).