Melden van (e-mail)misbruiken

Melden van (e-mail)misbruiken

Misbruiken via e-mail (bedreigingen, laster e.d.) kunnen worden gemeld zowel aan de helpdesk of rechtstreeks aan de (lokale) politie. In het laatste geval is het aangewezen ons hierover in te lichten.

Wanneer u een dergelijk misbruik meldt (aan ons of aan de politie) is het noodzakelijk het volledige e-mailbericht als bijlage van een nieuw bericht te sturen.

U laat ook best de betreffende e-mail in uw mailbox staan.