Over quota

Over quota

Uw quota is de hoeveelheid schrijfruimte die u als gebruiker maximaal krijgt op een server. Voor een overzicht van beschikbare schijfruimte, quota bekijken op persoonlijke schijfruimte en quota verhogen, zie: Hoeveel schijfruimte heb ik ter beschikking?

E-mail quota

Eens uw e-mail quota is overschreden kunt u enkel nog e-mail verwijderen.

Wanneer uw e-mail quota is overschreden kunt u geen e-mail meer ontvangen en versturen tot u voldoende e-mail heeft verwijderd. De quota van uw e-mail slaat niet alleen op de inbox maar op alle e-mail mappen die op de server worden bijgehouden (dus niet de lokale mappen). Dat zijn bv. postvak IN, verzonden berichten, zelf aangemaakte mappen op de server, (afhankelijk van de instelling) de trash folder.

Quota bekijken


In webmail (https://webmail.UGent.be/ sleutel-icoon) ziet u uw 'Quota status' bovenaan het scherm, onder de menu balk.

E-Mail verwijderen via webmail gaat als volgt:

  • Let er op dat rechtsbovenaan 'Verberg verwijderd|Wis verwijderd' zichtbaar staat in de menubalk, zodat de nog niet effectief verwijderde berichten zichtbaar zijn.
  • Staat daar "Toon verwijderd" dan wijst dit erop dat alle verwijderde maar niet effectief gewiste berichten verborgen staan en die tellen uiteraard mee voor de quota. Klik in dat geval op "Toon verwijderd".
  • Wanneer u een e-mail wilt verwijderen, vink die aan en klik op Verwijderen. Er komt dan een streep door de e-mail te staan. De e-mail staat dan op 'verwijderd' maar is nog wel terug te halen.
  • Pas wanneer u (rechts) op 'Wis verwijderd' klikt, worden alle 'verwijderde' berichten definitief verwijderd.

U dient dus in elke map berichten te verwijderen en per map nog eens "Wis verwijderd" uit te voeren om ze effectief te wissen.

Verwijder e-mail berichten tijdig zodat uw mailbox de toegekende quota niet overschrijdt!