Gebruik van owa.ugent.be (Outlook Web App)

Gebruik van owa.ugent.be (Outlook Web App)

Let op! Deze pagina geldt enkel voor gebruikers van de Exchange omgeving, nl. UGent medewerkers.

U kunt e-mailberichten beheren met regels, bijvoorbeeld om een automatisch antwoord bij afwezigheid of een SPAM regel in te stellen, of om e-mails door te sturen. Wanneer u regels inschakelt, worden deze continu automatisch uitgevoerd.

Een automatisch antwoord bij afwezigheid (vacation) instellen (Wizard afwezigheid)

Gebruik Internet Explorer.

 1. Surf naar https://owa.ugent.be en log in.
 2. Klik (onder E-mail) op het tandwiel symbool rechts bovenaan om naar 'Instellingen' te gaan.
 3. Kies voor 'Automatische antwoorden instellen'.
 4. Selecteer 'Automatische antwoorden verzenden'.
 5. Pas de start- en eindtijd aan.
 6. 'Opslaan'.

E-mails doorsturen of omleiden (forward)

U kunt berichten of doorsturen of omleiden (forwarden) naar een ander e-mailadres.

Doorgestuurde berichten worden weergegeven als berichten die door u zijn doorgestuurd. Antwoorden worden verzonden naar het adres waarvan de berichten zijn doorgestuurd en niet naar de oorspronkelijke afzender. Zie ook Doorsturen als bijlage.
Omgeleide berichten worden weergegeven alsof deze afkomstig zijn van de oorspronkelijke afzender. Antwoorden op de omgeleide berichten worden verzonden naar de oorspronkelijke afzender.

Gebruik Internet Explorer.

 1. Surf naar https://owa.ugent.be en log in.
 2. Klik rechts bovenaan het scherm naast uw naam op het tandwiel en vervolgens 'opties'.
 3. Klik aan de linkerzijde op 'e-mail organiseren'.
 4. Klik op het plusteken.
 5. Klik op 'Een nieuwe regel voor binnenkomende berichten maken'.
 6. Typ een naam, bv 'Forward'.
 7. Bij de optie 'Als het bericht is ontvangen en:' selecteert u '[Toepassen op alle berichten]'.
 8. Daaronder kiest u voor 'Bericht omleiden naar'.
 9. In het nieuwe venster dat opent typt U bovenaan bij Aan het mailadres waarnaar de mails mogen geforward worden. Indien het om een UGent adres gaat kan u dit selecteren uit het adresboek.
 10. Bevestig met 'ok' en 'Opslaan'.

img alt here Op dit moment blijft in de Exchange omgeving (medewerkers) eens uw account afgesloten is een zelf ingestelde forward niet doorwerken. Indien u dit wenst kan u een mailtje met het gewenste forward adres naar de helpdesk sturen zodat we dit voor u kunnen instellen.

Een SPAM regel instellen

Gebruik Internet Explorer.

 1. Surf naar https://owa.ugent.be en log in.
 2. Klik rechts bovenaan het scherm naast uw naam op het tandwiel en vervolgens 'opties'.
 3. Klik aan de linkerzijde op 'e-mail organiseren'.
 4. Klik op het plusteken.
 5. Klik op 'Een nieuwe regel voor binnenkomende berichten maken'.
 6. Typ een naam, bv 'SPAM'.
 7. Bij de optie 'Als het bericht is ontvangen en:' selecteert u 'Het bevat deze woorden in het onderwerp ..'.
 8. In het nieuwe venster dat opent typt u [SPAM] in het tekstveld en klikt vervolgens op het plusteken.
 9. Daarna bevestigt u door op 'ok' te klikken.
 10. Bij 'Ga als volgt te werk' kan u zelf kiezen tussen de optie 'Bericht verplaatsen naar map ..'. In het venster dat dan opent kan u de map 'Ongewenste mail' selecteren en op 'ok' klikken of 'Het bericht verwijderen'.
 11. Tenslotte klikt u op 'opslaan'.

Gerelateerde inhoud