Ik zie mijn e-mailberichten slechts op 1 plaats

Ik zie mijn e-mailberichten slechts op 1 plaats

Gebruik IMAP in de plaats van POP

Indien u uw e-mailberichten slechts op 1 plaats terugvindt (bv. in Outlook en niet in uw webmail en/of een ander e-mailprogramma op een andere computer) wil dit zeggen dat u bij het configuren van het programma gekozen heeft voor het protocol POP i.p.v. IMAP.
Enkel met IMAP worden de e-mails centraal bewaard en kunnen ze vanaf eender welke locatie beheerd worden.
U verwijdert best het via POP ingestelde account en configureert dit opnieuw met IMAP.
Alleen van een IMAP mailbox worden dagelijks centrale back-ups gemaakt.