Belnet Filesender

Belnet Filesender

Wat?

Het is vaak niet makkelijk om een groot bestand door te sturen naar een andere persoon.
E-mail is daar maar matig geschikt voor en bovendien is de grootte beperkt (tot 8MB).
U kunt uw persoonlijke webruimte gebruiken om een groot bestand online beschikbaar te maken. Maar dan is het bestand publiek op het internet beschikbaar is tot u het er weer afhaalt.
Er zijn ook commerciële diensten (als DropBox.com of wetransfer.com) beschikbaar, waarbij u een account moet aanmaken. We raden u af om deze voor het uitwisselen van werkgerelateerde bestanden te gebruiken, omwille van copyrights en veiligheid.

Belnet heeft een webapplicatie voorzien om hiervoor een oplossing te bieden: Belnet Filesender. FileSender is beschikbaar voor personeel en studenten van onderzoeksinstellingen in België. De dienst laat toe om bestanden door te sturen naar een derde persoon, of deze een middel te geven om bestanden naar ons toe te sturen. FileSender is daarbij de tussenpartij.

Zie: www.belnet.be/nl/diensten/plus/filesender

Hoe?

Personeel en studenten van UGent kunnen met hun UGent account inloggen op de service.
Surf naar https://filesender.belnet.be/, klik op Logon en kies 'UGent' als 'identity provider'.

Na het aanmelden kunt u meteen een bestand sturen of opladen:

  • Vul het adres van de ontvanger in (meerdere ontvangers worden gescheiden door een komma). Hij/zij zal een e-mail ontvangen met een (https) link om het bestand te downloaden.
  • Vul u een onderwerp en/of bericht in.
  • Kies een gepaste 'expiry date' (vervaldatum).
  • Kies een bestand om te versturen (gebruik een zip als je meerdere bestanden tegelijk wil sturen).
  • Aanvaard de gebruikersvoorwaarden door die optie aan te vinken (u bent juridisch aansprakelijk voor het verzenden van deze inhoud).
  • Druk op 'send'.

U ontvangt een melding telkens het bestand ge-download wordt.

De taal van de Filesender webapplicatie is afhankelijk van uw browser taalinstelling. Op mobiele toestellen is dat de taalinstelling van uw toestel. Zie: Browsertaal instellen