Telefooncentrale: functionaliteiten

Telefonie

Telefooncentrale: functionaliteiten

 • Call Back (*1)
  Deze functionaliteit werkt enkel voor interne nummers ( = UGent en UZ Gent nummers) en is enkel geldig voor analoge toestellen.
  Indien u iemand belt en u hoort de bezettoon, kunt u *1 intoetsen en de telefoon inhaken. Zodra de telefoonlijn terug vrij is, wordt u door de centrale opgebeld. U hoort dan een beltoon en u wacht tot er aan de andere kant van de lijn wordt opgenomen.

 • Follow-me (*2)
  Om uw telefoon naar een (intern) nummer te laten doorschakelen: haak af, toets *2 in, gevolgd door het nummer waar u naar wilt doorschakelen, sluit af met #, druk OK (op VoIP toestellen) en haak in.
  Om de doorschakeling teniet te doen, toetst u #2 en drukt u op OK (op VoIP toestellen) .

 • Doorgeven - overnemen gesprek
  • De in gesprek zijnde gebruiker van het toestel A waarop de call is binnengekomen, drukt op de toets RECALL of R (of V bij digitale toestellen) en vormt het nummer van toestel B. Ofwel legt hij de hoorn direct dicht, ofwel voert hij eerst een inleidend gesprek met de persoon aan toestel B en legt dan de hoorn dicht.
  • Bij het dichtleggen van toestel A komt het oorspronkelijke gesprek automatisch bij toestel B terecht.
  • De gebruiker van toestel B mag dus op zijn overname-toets drukken.

 • UZ-oproepen (3* en 2*)
  Afhaken: 3* + intern UZ-nummer (laatste vijf cijfers)
  Is de telefoonlijnbezet, dan kan je ook hier de Call Back-functionaliteit (*1) activeren.
  Van UZ naar UGent: 2* + intern nummer (laatste vijf cijfers).

Andere functionaliteiten die aangevraagd dienen te worden via teladmin@UGent.be.

 • Follow-me naar externe nummers: wordt geactiveerd op uw eigen toestel.
 • Oproepovername (##) - via deze functionaliteit kan u met uw eigen toestel een oproep opnemen die bestemd is voor een ander toestel.