Mobiele telefonie: Professioneel UGent abonnement

Mobiele telefonie: Professioneel UGent abonnement

Situering

Vanaf 1 januari 2015 past de Universiteit Gent een nieuwe werkwijze toe om in orde te zijn met de fiscale aanrekening van smartphones, gsm's, tablets en internet- en communicatiekosten.
Alle informatie hierover vindt u op www.ugent.be/ruling.

Praktisch wordt een onderscheid gemaakt tussen

 • Diensttoestel: dit is een toestel uitsluitend gebruikt in dienstverband, de directie financiën moet zijn goedkeuring hiervoor geven. De kosten hiervan worden volledig gedragen door UGent.
 • Toestel voor gemengd gebruik, dienst/privé: hierbij wordt de gesplitste facturatie ("split bill") toegepast - zie verder voor details.

Wat?

 • Voor UGent personeel
 • Geen abonnementskosten
 • Gratis communicatie tussen vaste en mobiele abonnementen van AUGent en UZGent
 • Maandelijkse en automatische doorrekening via SAP voor diensttoestellen en tot € 30 voor split bill
 • Prijslijst mobiele telefonie vanaf 1.12.2017 sleutel-icoon
 • Hoe lees ik mijn factuur

Hoe een professioneel UGent abonnement aanvragen?

Via e-mail aan teladmin@UGent.be met budgethouder in cc.

Afhankelijk van de situatie, geeft u onderstaande info mee:

Bestaand nummer bij Proximus Nieuw nummer Nummer bij andere operator
 • GSM-nummer + nummer simkaart
 • Naam van de gebruiker
 • Budgetplaats en fonds
 • Overdrachtsformulier pdf-icoon (Enkel paragraaf 1 invullen en handtekenen)
 • Naam van de gebruiker
 • Budgetplaats en fonds
 • Type SIM-kaart dat geactiveerd mag worden (gewoon, micro of nano simkaart). Af te halen op Secretariaat DICT.
 • Stap 1: Via een Proximus-verkooppunt overdracht aanvragen naar Pay&Go met behoud van nummer.
 • Stap 2: Zie 'Bestaand nummer Proximus'

Plus:

 • Diensttoestel: goedkeuring Directie Financiën (DFIN) toevoegen.

Hoe een professioneel UGent abonnement beëindigen?

Een professioneel UGent abonnement kan ieder moment worden stopgezet via email aan teladmin@ugent.be. U hebt hierbij de keuze om het nummer volledig stop te zetten of om te zetten naar Pay&Go met behoud van nummer.

Info Mobiele datacommunicatie

Standaard geactiveerd voor alle professionele UGent abonnementen

Volg uw dataverbruik op in binnen- en buitenland via verschillende gratis apps:

 • 'My Data Manager' (beschikbaar voor Android en IOS)
 • 'Hello!' van Belgacom (beschikbaar voor Android, IOS en Windows Phone)

In het buitenland is deze informatie indicatief.

Datacommunicatie

Standaard is Pay as you use geactiveerd (PAYU): € 0,0121 incl. BTW per MB

Limieten voor datagebruik (ingevoerd vanaf de ruling)

 • Standaard: € 60 incl. BTW / maand nationaal
 • Standaard: € 60 incl. BTW / maand internationaal

Annuleren van één of van beide limieten kan aangevraagd worden via mail aan teladmin@UGent.be
In het kader van deze limieten zal Proximus u, afhankelijk van uw dataverbruik, sms-en sturen met informatie over uw dataverbruik. Deze hebben verder geen invloed op uw dataverbruik zolang u de limiet van € 60 niet overschreden hebt.

Wat te doen bij hoge facturen?

 • Bij hoge professionele buitenlandse gesprekskosten contact opnemen met teladmin@UGent.be
 • In de mate van het mogelijke WIFI gebruiken (UGent, hotels, …).
 • Standaard 3G of 4G uitschakelen en enkel inschakelen wanneer je geen WIFI bereik hebt en je toch actief op het internet wil.
 • Een data-abonnement afsluiten dat aangepast is aan jouw dataverbruik.

WIFI aan de UGent

De prioriteiten voor het verder uitbouwen van WiFi aan de UGent worden bepaald in samenspraak met de ICT-Gebruikerscommissie. Consulteer uw Facultaire vertegenwoordiger in deze commissie voor het registreren van noden of voor het bekomen van verdere informatie

Facturatie split bill (ingevoerd vanaf de ruling)

Facturen < € 30 incl. BTW / maand: u ontvangt een green bill (PDF via email op uw UGent e-mailadres) met het detail van uw gesprekken, SMS-en en dataverbruik. Vermits uw verbruik onder de € 30 ligt, zal uw persoonlijke factuur € 0 bedragen.

Facturen > € 30 incl BTW / maand: u ontvangt een green bill (PDF via mail op uw UGent e-mailadres) met het detail van uw gesprekken, SMS-en en dataverbruik. Het gedeelte van uw verbruik boven de € 30 zal u door Proximus persoonlijk worden gefactureerd.

Betalingen aan derden: Versturen van SMS'en voor bijvoorbeeld het betalen van een parkeerticket en telefoneren naar speciale nummers (bv.: 0900, 070, 071, …) worden steeds integraal persoonlijk gefactureerd.

Meer info omtrent de ruling.

U kunt, indien u dit wenst, deze factuur betalen met Zoomit (van Proximus).

Bij niet betaling van de facturen

 • 10 dagen na de vervaldag van de factuur krijgt u een rappel-sms
 • Als het factuurbedrag minder dan € 50 bedraagt krijgt u na 8 dagen terug een sms, 14 dagen nadien opnieuw en als u dan nog niet betaalt een brief waarin u verwittigd wordt dat, als de betaling na 2 weken nog niet gebeurd is, uw nummer afgesloten wordt.
 • Als het bedrag meer dan € 50 bedraagt krijgt u na 8 dagen een rappelbrief waarin u verwittigd wordt dat, als de betaling na 2 weken nog niet gebeurd is, uw nummer afgesloten wordt.

Bij een vraag of een probleem met uw factuur: neem contact op met teladmin@ugent.be met vermelding van klantennummer, factuurnummer en problematiek.

Bijkomende info?

 • teladmin@ugent.be
 • Klantendienst Proximus: voor vragen in verband met de PIN-code, PUK-code, blokkering van een nummer bij verlies of diefstal van toestel of voicemail- en telefooninstellingen
  • Via GSM in het binnenland: 6000 (Nederlands) 6060 (Frans) 6030 (Engels)
  • Via GSM in het buitenland of via vast toestel: +32 475 15 6000 (Nederlands) +32 475 15 6060 (Frans) +32 475 15 6030 (Engels)