Mobiele telefonie: Professioneel UGent abonnement

Mobiele telefonie: Professioneel UGent abonnement

Situering

Vanaf 1 januari 2015 past de Universiteit Gent een nieuwe werkwijze toe om in orde te zijn met de fiscale aanrekening van smartphones, gsm's, tablets en internet- en communicatiekosten.
Alle informatie hierover vindt u op www.ugent.be/ruling.

Praktisch wordt een onderscheid gemaakt tussen

 • Diensttoestel: dit is een toestel uitsluitend gebruikt in dienstverband, de directie financiën moet zijn goedkeuring hiervoor geven. De kosten hiervan worden volledig gedragen door UGent.
 • Toestel voor gemengd gebruik, dienst/privé: hierbij wordt de gesplitste facturatie ("split bill") toegepast - zie verder voor details.

Wat?

Hoe een professioneel UGent abonnement aanvragen?

Via e-mail aan teladmin@UGent.be met budgethouder in cc.

Afhankelijk van de situatie, geeft u onderstaande info mee:

Bestaand nummer bij Proximus

 • GSM-nummer + nummer simkaart
 • Naam van de gebruiker
 • Budgetplaats en fonds
 • Overdrachtsformulier pdf-icoon (Enkel paragraaf 1 invullen en handtekenen)

Nieuw nummer

 • Naam van de gebruiker
 • Budgetplaats en fonds
 • Type SIM-kaart dat geactiveerd mag worden (gewoon, micro of nano simkaart). Af te halen op Secretariaat DICT.

Nummer bij andere operator

 • Stap 1: Via een Proximus-verkooppunt overdracht aanvragen naar Pay&Go met behoud van nummer.
 • Stap 2: Zie 'Bestaand nummer Proximus'

Diensttoestel: goedkeuring directie financiën toevoegen.
Split bill: thuisadres en UGent mailadres gebruiker vermelden.

Hoe een professioneel UGent abonnement beëindigen?

Een professioneel UGent abonnement kan ieder moment worden stopgezet via email aan teladmin@ugent.be. U hebt hierbij de keuze om het nummer volledig stop te zetten of om te zetten naar Pay&Go met behoud van nummer.

Info Mobiele datacommunicatie

Standaard geactiveerd voor alle professionele UGent abonnementen

Nationaal

Nationale datacommunicatie: Pay as you use: € 0,013 incl. BTW per MB

Internationaal

Internationale datacommunicatie: Via formule Daily Travel Surf sleutel-icoon + zones pdf-icoon

Volg uw dataverbruik op in binnen- en buitenland via verschillende gratis apps:

'My Data Manager' (beschikbaar voor Android en IOS)
'Hello!' van Belgacom (beschikbaar voor Android, IOS en Windows Phone) In het buitenland is deze informatie indicatief.

Limieten voor datagebruik (ingevoerd vanaf de ruling)

Standaard: € 60 incl. BTW / maand nationaal
Standaard: € 60 incl. BTW / maand internationaal
Annuleren van één of van beide limieten kan aangevraagd worden via mail aan teladmin@UGent.be.
In het kader van deze limieten zal Proximus u, afhankelijk van uw dataverbruik, sms-en sturen met informatie over uw dataverbruik. Deze hebben verder geen invloed op uw dataverbruik zolang u de limiet van € 60 niet overschreden hebt.

Wat te doen bij hoge facturen?

Een data-abonnement afsluiten dat aangepast is aan jouw dataverbruik Bij hoge professionele buitenlandse gesprekskosten contact opnemen met teladmin@UGent.be
In de mate van het mogelijke WIFI gebruiken (UGent, hotels, …). Standaard 3G of 4G uitschakelen en enkel inschakelen wanneer je geen WIFI bereik hebt en je toch actief op het internet wil.

WIFI aan de UGent

De prioriteiten voor het verder uitbouwen van WiFi aan de UGent worden bepaald in samenspraak met de ICT-Gebruikerscommissie. Consulteer uw Facultaire vertegenwoordiger in deze commissie voor het registreren van noden of voor het bekomen van verdere informatie

Facturatie split bill (ingevoerd vanaf de ruling)

Facturen < € 30 incl. BTW / maand: u ontvangt een green bill (PDF via email op uw UGent e-mailadres) met het detail van uw gesprekken, SMS-en en dataverbruik. Vermits uw verbruik onder de € 30 ligt, zal uw persoonlijke factuur € 0 bedragen.

Facturen > € 30 incl BTW / maand: u ontvangt een green bill (PDF via mail op uw UGent e-mailadres) met het detail van uw gesprekken, SMS-en en dataverbruik. Het gedeelte van uw verbruik boven de € 30 zal u door Proximus persoonlijk worden gefactureerd.

Betalingen aan derden: Versturen van SMS'en voor bijvoorbeeld het betalen van een parkeerticket en telefoneren naar speciale nummers (bv.: 0900, 070, 071, …) worden steeds integraal persoonlijk gefactureerd.

Meer info omtrent de ruling.

U kunt, indien u dit wenst, deze factuur betalen met Zoomit (van Proximus).

Bij niet betaling van de facturen

 • 10 dagen na de vervaldag van de factuur krijgt u een rappel-sms
 • Als het factuurbedrag minder dan € 50 bedraagt krijgt u na 8 dagen terug een sms, 14 dagen nadien opnieuw en als u dan nog niet betaalt een brief waarin u verwittigd wordt dat, als de betaling na 2 weken nog niet gebeurd is, uw nummer afgesloten wordt.
 • Als het bedrag meer dan € 50 bedraagt krijgt u na 8 dagen een rappelbrief waarin u verwittigd wordt dat, als de betaling na 2 weken nog niet gebeurd is, uw nummer afgesloten wordt.

Bij een vraag of een probleem met uw factuur: neem contact op met teladmin@ugent.be met vermelding van klantennummer, factuurnummer en problematiek.

Bijkomende info?

 • teladmin@ugent.be
 • Klantendienst Proximus: voor vragen in verband met de PIN-code, PUK-code, blokkering van een nummer bij verlies of diefstal van toestel of voicemail- en telefooninstellingen
  • Via GSM in het binnenland: 6000 (Nederlands) 6060 (Frans) 6030 (Engels)
  • Via GSM in het buitenland of via vast toestel: +32 475 15 6000 (Nederlands) +32 475 15 6060 (Frans) +32 475 15 6030 (Engels)