Bandbreedtebeperkingen bij gebruik van VPN

Bandbreedtebeperkingen bij gebruik van VPN

VPN beperkingen

Het gebruik van VPN is beperkt door:

  • een maximum toegestaan volume per 30 dagen, zowel voor inkomend verkeer (download, bv. surfen) als voor uitgaand verkeer (upload, bv. file-sharing)
  • een maximum toegestaan volume per sessie.

Het volume (zowel download als upload) wordt per gebruiker bijgehouden.

Wanneer u de toegestane volumes overschrijdt, worden er maatregelen getroffen. Deze treden automatisch in werking.

  • Bij het overschrijden van het toegestane volume per 30 dagen wordt de bandbreedtesnelheid verlaagd.
  • Bij het overschrijden van het toegestane volume per sessie wordt de VPN-sessie afgebroken.

Verlagen van de bandbreedtesnelheid

(enkel voor VPN-sessies vanaf de studentenhomes)

Als het volume dat u gebruikte over de afgelopen 30 dagen, het toegestane volume overschrijdt, wordt de snelheid van uw netwerkverbinding beperkt. De snelheidsvermindering geldt zowel voor inkomend als uitgaand verkeer.

De bandbreedtesnelheid wordt hersteld naar de normale toestand wanneer het volume dat u gebruikte over de afgelopen 30 dagen gezakt is tot (of lager is dan) het toegelaten volume. Dit wordt dagelijks ('s nachts) nagekeken.

Toegestaan volume / laatste 30 dagen
download 50 GB*
upload 10 GB

* Voor studenten die NIET in een home verblijven en er toch gebruik maken van VPN is de download limiet 5 GB.

VPN-meter

Via de VPN-meter sleutel-icoon kan u zelf nagaan welk volume u de afgelopen 30 dagen gebruikte, zodat u uw download en upload kunt doseren. Opgelet: gebruik uw UGent wachtwoord voor de VPN-meter. De VPN-meter toont u de toestand die geregistreerd werd de afgelopen nacht. Een eventueel lopende sessie die u vóór die tijd opstartte wordt niet meegeteld.
De VPN-meter is enkel binnen UGent.be bereikbaar. Indien u van buiten UGent.be deze info wilt inkijken, moet u dus eerst een VPN-verbinding opzetten.

Hoe maatregelen vermijden?

Om te vermijden dat uw snelheid terugvalt, kan u uw reeds gebruikte volume best regelmatig nakijken.

  • Maak geen gebruik van file-sharing programma's zoals Kazaa, Gnutella,... voor down- of upload van data waar auteursrechten op gelden. Dit is niet toegestaan!
  • Installeer geen programma's waarvan de werking voor u onvoldoende duidelijk is.
  • Bescherm uw PC tegen virussen en hackers, deze jagen o.a. uw upload zeer snel de hoogte in.

Opmerkingen

Uit metingen en contacten met een aantal grootverbruikers blijkt dat diegenen die terugvallen op lagere snelheid dikwijls in overtreding zijn met de Regels voor goed gebruik.