Hoe een UGent account bekomen?

Hoe een UGent account bekomen?

UGent medewerkers

  'Nieuwe UGent personeelsleden' ontvangen een e-mail met een link om hun UGent-account te activeren. Zij moeten een wachtwoord kiezen om hun UGent-account te activeren.'
 • 'Geaffilieerde onderzoekers' (medewerkers van één van de AUGent associatiepartners die actief zijn binnen een door de UGent gecoördineerd onderzoeksplatform) ontvangen na registratie hun accountgegevens automatisch.
 • 'Emeriti' behouden hun account.
 • Indien voor 'Vrijwillige- en onbezoldigde medewerkers' een account werd aangevraagd, ontvangen zij een e-mail met een link om hun UGent-account te activeren. Zij moeten een wachtwoord kiezen om hun UGent-account te activeren.

UGent partners

 • 'Door het UZ bezoldigde personeelsleden'
  ontvangen niet automatisch een account, zij ontvangen hun accountgegevens na aanvraag bij Accountbeheer.

UGent studenten

 • 'Nieuwe UGent studenten' ontvangen een e-mail met een link om hun UGent-account te activeren. Zij moeten een wachtwoord kiezen om hun UGent-account te activeren.
 • Bij herinschrijving (ook na onderbreking studies) wordt uw account terug geactiveerd. Wachtwoord vergeten?
 • 'Studenten met een examencontract' hebben recht op een account voor de periode van hun inschrijving mits betaling van 200 euro.

Externen

 • 'Geregistreerde, inwonende partners in de homes (in het bijzonder in Home Heymans)' hebben recht op een account op aanvraag bij Accountbeheer, voorwaarde is dat men als bewoner geregistreerd staat in Oasis.
 • 'Houders van een bezoekerskaart' ontvangen hun accountgegevens na aanvraag bij Accountbeheer (binnen- of buitenlandse bezoekers die in het kader van een wetenschappelijk uitwisselingsproject tijdens een bepaalde periode op de UGent aanwezig zijn, hebben recht op een account mits ze formeel vanwege DOWA of DOZA het bezoekersstatuut toegekend krijgen).
 • 'Externe onderwijsverstrekkers' kunnen een account bekomen zolang hun betrokkenheid bij een door de UGent ingerichte opleiding in OASIS opgenomen is.
 • 'Externe leden van de Raad van Bestuur' hebben recht op een account, en kunnen op aanvraag dit account tot 5 jaar na het verlaten van het bestuursorgaan behouden.
 • 'Externe personen die GEEN recht hebben op een UGent account' kunnen op uitnodiging en na registratie aan de hand van een e-mailadres een externe account verkrijgen voor een beveiligde, gepersonaliseerde toegang tot bepaalde webtoepassingen van de Universiteit Gent.