Korte inleiding tot UNIX

Korte inleiding tot UNIX


Het UNIX besturingssysteem

De servers die op het DICT ter beschikking staan voor de gebruikers maken gebruik van het UNIX besturingssysteem.
Bij het inloggen dient u zich te identificeren d.m.v. uw loginnaam en wachtwoord - een logisch gevolg van het multi-user karakter van UNIX:
login: uw_loginnaam
passwd: uw_wachtwoord
Na het inloggen komt u in uw persoonlijke home directory terecht. Deze bestaat uit de verschillende groepen van gebruikers waartoe u behoort, gevolgd door uw loginnaam.
/root/gebruikersgroep/login$
bijvoorbeeld
/staff/arc/fdgroot$
Na de prompt (een $-teken) kunt u nu commando's ingeven.

Let op, het UNIX besturingssysteem is hoofdlettergevoelig, m.a.w. er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Hou daar altijd rekening mee bij het ingeven van commando's.

De organisatie van de informatie

De informatie die zich onder uw home directory bevindt, is hiërarchisch opgebouwd. Tot deze hiërarchie horen bestanden (files) en (mappen) directories. Een door u aangemaakt bestand (kan tekst, gegevens voor programma, programma,... bevatten) wordt ondergebracht in een directory naar keuze.
Onder uw home directory kunt u één of meerdere subdirectories of bestanden terugvinden. Deze sudirectories bevatten op hun beurt andere subdirectories of bestanden. Zo ontstaat een piramidale structuur.
Hieronder wordt kort opgesomd welke commando's u dient te gebruiken om u doorheen deze hiërarchie te bewegen.

Enkele courante commando's

top