Niet ontvangen mail

Niet ontvangen mail

De kans dat goede e-mails (die dus geen spam zijn) als spam aanzien worden is vrij klein, maar niet onbestaande. Daarom wordt het systeem uiteraard nauwlettend opgevolgd. Bijna alle niet-afgeleverde e-mail wordt met een "undeliverable message" naar de afzender teruggestuurd.

Wanneer u ondervindt dat een e-mail niet afgeleverd werd en de afzender de niet-afgeleverde e-mail nog in de "verzonden items" map zitten heeft, dan kan de afzender de e-mail opnieuw als bijlage in een e-mail naar u sturen.

De reden dat de e-mail als bijlage moet worden verstuurd en niet gewoon "geforward" mag worden, is omdat in het laatste geval de kans bestaat dat die onderweg als zijnde spam wordt tegengehouden.