Bekijk de volledige nieuwsbrief
Universiteit Gent
DICT NIEUWSBRIEF
voor lokale ICT-medewerkers & toepassingseigenaars
juli 2020
Nieuwe tools voor online en blended onderwijs
De voorbije weken werd er werk gemaakt van enkele begrotingswijzigingen, zodat DICT ook in het volgende academiejaar de medewerkers en studenten maximaal digitaal kan ondersteunen. DICT zal in dat kader een aantal projecten versneld helpen uitvoeren.

Virtual classrooms

Volgend academiejaar zullen lesgevers Zoom kunnen gebruiken voor online interactieve onderwijsactiviteiten (virtual classrooms) tot 1000 studenten. Deze tool zal geïntegreerd worden in Ufora en voor lesgevers twee weken voor de start van academiejaar beschikbaar worden gesteld. Eerdere problemen met Zoom aangaande privacy- en veiligheidsproblemen werden door de softwareleverancier aangepakt.

Daarnaast zullen lesgevers in AJ 20-21 ook Bongo kunnen blijven gebruiken voor online interactieve onderwijsactiviteiten met minder dan 150 studenten.

MS Teams blijft de digitale tool binnen UGent voor vergaderingen, online communicatie en samenwerken. Ook voor het samenwerken tussen en met studenten blijft MS Teams als onderdeel van Office 365 het communicatiemiddel bij uitstek, beschikbaar voor alle studenten en medewerkers. Om dit laatste makkelijker te maken, wordt er tussen Ufora en MS Teams een betere integratie uitgewerkt, gebaseerd op de samenwerkingsruimtes die nu al in de cursussen in gebruik zijn. Ondertussen zet MS Teams zelf ook verder grote stappen richting online interactieve onderwijsactiviteiten.

Het gebruik van de beschikbare virtual classroom tools zal in 20-21 grondig geëvalueerd worden. De overeenkomsten voor Zoom en Bongo worden immers enkel voor het komende academiejaar aangegaan.

Online Proctoring

Om mogelijke fraude tijdens online examens beter te kunnen detecteren en in te perken, zal UGent een proctoring tool ter beschikking stellen tegen december 2020. Een grootschalige uitrol van deze tool voor de examenperiode van januari zal nog niet mogelijk zijn. Lesgevers die aangegeven hebben voor hun specifieke online evaluatievorm echt toegevoegde waarde te hebben bij het inzetten van dergelijke tool, zullen gecontacteerd worden. De eerste licentieovereenkomst zal gelden voor één jaar waarna een evaluatie volgt.

blend@ugent

UGent kocht voor alle leslokalen en auditoria mobiele sets aan, bestaande uit een 4K-webcam en draadloze headset. Deze kunnen lesgevers gebruiken om hun lessen in een leslokaal uit te breiden met een virtual classroom tool. Zo kunnen ze hun lessen opnemen en tegelijkertijd streamen. Deze sets bieden een oplossing wanneer men voor een kleinere groep lesgeeft en er tegelijkertijd veel studenten op afstand de les volgen (hybride lesvorm). De mobiele sets bieden een goede geluidskwaliteit, zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid en laten zowel interactie met de klasgroep on campus als de studentengroep op afstand toe. We raden het gebruik van deze mobiele opnamesets aan voor alle opleidingsonderdelen waar men in een rotatiesysteem les wil geven. De logistiek en het beheer van deze sets per lokaal of gebouw zal worden georganiseerd vanuit de facultaire ondersteuningsteams.

Daarnaast zal UGent tijdens de zomermaanden 30 extra leslokalen uitrusten met opencast capture agents en kwalitatieve vaste camera’s om lessen automatisch te streamen en op te nemen, naast de 60 lokalen die al uitgerust waren. Met deze uitbreiding zullen quasi alle grotere UGent-leslokalen met een capaciteit van minstens 100 plaatsen voorzien zijn. Deze apparatuur is heel geschikt voor lessen en hoorcolleges waar kwaliteitsvolle captatie van lesgever en schrijfborden echt meerwaarde betekenen.

Aangezien er volgend academiejaar veel meer lessen gestreamd en opgenomen zullen worden, is DICT al het mogelijke aan het doen om de eigen netwerk- en opslagcapaciteit op korte termijn sterk uit te breiden. Maar zelfs met deze uitbreiding zullen we tegen capaciteitslimieten i.v.m. het Opencast-gebruik aanlopen. Om deze problemen te voorkomen zullen de Opencast-toestellen niet voor alle lessen kunnen ingeschakeld worden. Er zal dus in de grote leslokalen een evenwicht moeten gevonden worden tussen het inzetten van deze hoge kwaliteit opencast-toestellen (bijvoorbeeld voor hoorcolleges met intensief gebruik van de borden) en de mobiele sets in combinatie met de virtual classroom tools (bijvoorbeeld voor oefeningenlessen met veel momenten waar de studenten aan het werk zijn of veel interactie), waarvan de opnames in the cloud worden bewaard.

Opnamestudio's

Tot slot zal UGent tegen de start van het academiejaar minstens twee professionele opnamestudio’s inrichten in Home Vermeylen. Lesgevers zullen er onder begeleiding kennisclips kunnen opnemen en hulp krijgen voor de naverwerking van hun video’s. Reservatie van deze studio’s zal noodzakelijk zijn. Vragen kunnen al gesteld worden via multimedia@ugent.be. Daarnaast wordt een netwerk uitgebouwd met andere opnamestudio-initiatieven binnen de faculteiten die kunnen gebruikt worden volgend academiejaar, zodat lesgevers eventueel ook daar terecht kunnen.

Voor alle nieuwe digitale tools en online en blended onderwijsmogelijkheden zullen er na de zomervakantie onderwijstips ter beschikking gesteld worden. Ook wordt een professionaliseringsaanbod uitgewerkt vanuit het team onderwijsondersteuning (DOWA/ACTIVO/DICT) met technische en didactische adviezen.

Je kan steeds de meest recente updates over nieuwe tools voor online en blended onderwijs vinden via deze link.

Twitter DICTUGent
DICT homepage
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor alle ICT-contactpersonen.
Waarover wil je geïnformeerd worden? Stel gerust een onderwerp voor!
Inschrijven - Uitschrijven