Bekijk de volledige nieuwsbrief
Universiteit Gent
DICT NIEUWSBRIEF
voor lokale ICT-medewerkers & toepassingseigenaars
maart 2020
Opnieuw een druk GISMO-jaar voor de boeg
De ontwikkelingen voor het geïntegreerd onderzoeksinformatiesysteem (GISMO) in 2019 brengen de UGent weer een stapje dichter bij een betere ondersteuning van onderzoekers en administratie. Het bestuur gaf recent haar zegen aan de planning van 2020.

Met GISMO wil de UGent de geïntegreerde ondersteuning mogelijk maken van alle werkprocessen en het gegevensbeheer binnen het domein ‘onderzoek’ (aanvraag en beheer van projecten, ingave van en rapportering over onderzoeksoutput, dienstverlening en expertise, enz.). Daarnaast vervult GISMO ook een essentiële rol in de verplichte data-aanlevering aan de overheid via het FRIS-portaal (deze verplichting staat inmiddels ingeschreven in diverse parlementaire besluiten zoals het BOF- en IOF-besluit).

Al enkele jaren slaan DICT en DOZA voor dit belangrijke en omvangrijke project de handen ineen. Een team van analisten en programmeurs werkt dagelijks samen met domeinspecialisten en onderhoudt nauwe contacten met de onderzoeksgemeenschap.

Wat werd er al gerealiseerd?

Tot en met 2018 stonden de activiteiten van het GISMO-team vooral in het teken van de verplichte data-aanlevering aan de overheid. We werkten een robuust datamodel uit, migreerden heel wat data uit oude systemen, structureerden deze in de nieuwe databank (zoals organisaties, personen en projecten) en zetten een backoffice-applicatie op. Daarnaast investeerden we in tal van interfaces met andere UGent-systemen (SAP HR, SAP Financieel, UGI, Biblio,…).

In januari 2019 lanceerden we de eerste publieke modules via dewelke onderzoekers hun persoons- en projectfiches raadplegen en aanvullen (vooral om de nieuwe onderzoekdisciplinecodes te capteren en de kwaliteit van andere projectmetadata te verhogen). In april kwam de SVO-module online waarmee onderzoekers hun samenwerkingsverbanden kunnen registreren. In het najaar konden onderzoekers voor de eerste maal op elektronische wijze projectaanvragen indienen voor BOF-startkrediet en IOF ConcepTT.

Een vooruitblik

In 2020 wordt verder gebouwd op wat al is gerealiseerd. Denk maar aan verbeteringen en uitbreidingen aan de projectfiche, historische affiliaties, linken van entiteiten onderling,… Verschillende elementen vormen namelijk de onderbouw van het elektronisch, academisch cv voor de onderzoeker. Zo zal bv. de module om wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten te registreren die momenteel in pilootfase loopt bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte breder uitgerold worden.

Er staan uiteraard ook opnieuw enkele nieuwe doelstellingen op de planning van 2020. Zo wordt het aanbod aan elektronische projectaanvragen verder uitgebreid: zowel IOF StarTT en BOF 2- tot 4-jarige projecten. Daarnaast wordt een traject gestart om zowel doctoraatsprojecten als doctoraten in GISMO op te nemen. Daarnaast wordt ook onderzocht op welke wijze alle reeds aanwezige data ontsloten kunnen worden voor intern en extern gebruik.

Gebruikersondersteuning in uitbouw

Nu er meer functionaliteiten en modules worden aangeboden, worden er meer inspanningen gedaan om de gebruikers goed te ondersteunen. Een elektronische helpdesk (gismo@ugent.be) biedt voortaan hulp en advies bij technische en inhoudelijke issues. Er werden ook verschillende onderzoektips uitgewerkt om veelgestelde vragen te beantwoorden.

Twitter DICTUGent
DICT homepage
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor alle ICT-contactpersonen.
Waarover wil je geïnformeerd worden? Stel gerust een onderwerp voor!
Inschrijven - Uitschrijven