Bekijk de volledige nieuwsbrief
Universiteit Gent
DICT NIEUWSBRIEF
voor lokale ICT-medewerkers & toepassingseigenaars
maart 2020
UGent zet maximaal in op ondersteuning van het stageproces en -overeenkomsten
Het belang van stages neemt toe. Dit vraagt dan ook effici├źnte systemen voor de opvolging van stages. DICT werkt aan de vernieuwing van de huidige toepassing voor stageovereenkomsten, zodat stages vlotter administratief afgehandeld kunnen worden.

DICT kreeg van DOWA de vraag om in een moderne toepassing te voorzien voor het opvolgen van het stageproces. Het proces is ruwweg in drie delen op te splitsen: de voorbereiding van de stage, het uitvoeren van de stage en de beoordeling.

DICT evalueerde verschillende stagepakketten, maar geen enkel pakket voldeed volledig aan de verwachting. Daarom is beslist Ufora maximaal in te zetten voor de inhoudelijke begeleiding van de stage. Voor de stappen in het stageproces die Ufora niet kan ondersteunen, met name in de voorbereiding van de stage, bouwt DICT zelf de functionaliteit.

DICT geeft voorrang aan het centraal registeren van stageovereenkomsten, gezien het versturen van gegevens van student-stagiairs naar Dimona (= online dienst van de overheid voor onmiddellijke aangifte van aanwerving of uitdiensttreding) vanaf 30 juni 2020 een verplichting wordt.

Vernieuwde toepassing voor stageovereenkomsten

DICT zal de huidige toepassing voor stageovereenkomsten vernieuwen. De bestaande applicatie is geschreven in verouderde technologie en kan op verschillende punten worden verbeterd. DICT zet o.a. in op de digitale goedkeuring van de stageovereenkomst. Ook komt er een eenvoudige interface voor stagegevers, die doorgaans geen toegang hebben tot UGentNet, om stages elektronisch goed te keuren.

Het proces voor de gezondheidsbeoordeling wordt gestroomlijnd, zodat de communicatie tussen de student en het departement Medisch Toezicht vlotter verloopt.

Op jaarbasis zijn er meer dan 12.000 curriculaire stages bij de UGent. Een verbetering van de toepassing voor stageovereenkomsten betekent winst voor alle faculteiten, in het bijzonder door de digitale goedkeuring van de stageovereenkomsten. Een punt dat ook naar voor kwam in het UGent Verlicht rapport. Op termijn is het de bedoeling om de administratie van vrijwillige stages ook via de toepassing voor stageovereenkomsten te laten verlopen. De toepassing zal verplicht gebruikt moeten worden, zodat de UGent meteen een overzicht heeft van welke student-stagiair op welk moment stage loopt en waar. Bovendien zullen in de nabije toekomst vanuit deze applicatie de nodige gegevens worden verstuurd naar Dimona.

Vragen?

Contacteer dan Jeroen Tytgat, medewerker Onderwijsadministratie bij DICT.

Twitter DICTUGent
DICT homepage
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor alle ICT-contactpersonen.
Waarover wil je geïnformeerd worden? Stel gerust een onderwerp voor!
Inschrijven - Uitschrijven