Apple-hardware, accessoires en service: Lab9 Pro

Overzicht alle raamcontracten

Wat

De Universiteit Gent sloot met Lab9 Pro een raamcontract af voor de aankoop van Apple-hardware (inclusief accessoires) en bijhorende dienstverlening. Naar analogie met de raamovereenkomst voor Windows- en Linuxapparatuur heeft ook dit raamcontract een verplichtend karakter. Concreet betekent dit dat alle UGent-medewerkers hun toestellen via het raamcontract bij Lab9 Pro moeten aankopen. Het blijft echter mogelijk om hierop in specifieke gevallen en op gemotiveerde vraag een uitzondering te bekomen.

Welke toestellen

De raamovereenkomst behelst het volledige gamma van Apple. Het is dus mogelijk om via Lab9 Pro zowel Macbooks, iPads, iPhones (enkel diensttoestellen) als accessoires en Apple Care producten aan te kopen.

Voordelen

Voor elke 'productfamilie' biedt Lab9 Pro een bijkomende korting bovenop de reeds voordelige(re) Apple education price. Daarnaast biedt Lab9 Pro – al dan niet tegen betaling –bijkomende ondersteuning voor Apple-gebruikers.

Productfamilie Minimaal
kortingspercentage
MacBook Pro 11,50%
MacBook Air 11,50%
iMac 10%
Mac Pro 9%
Mac mini 9%
iPad Pro 4%
iPad Air 4%
iPad 5%
iPad mini 4%
iPhone 12 Pro 2%
iPhone 12 4%
iPhone SE 2%
iPhone 11 3%
Pro Display XDR 3%
Accessoires Apple 8%
AppleCare 32%

Bestellen

Herstellingen

Herstellingen (binnen en buiten de garantieperiode) kunnen aangemeld worden op het serviceportaal van Lab9 Pro.

Diefstal

In het geval van diefstal moet er aangifte gedaan worden bij de politie. Zij zullen hiervoor het serienummer van het toestel nodig hebben. Het is dus goed om onmiddellijk na ontvangst van het toestel het serienummer te noteren. Check hier waar je dit nummer kan terugvinden.

Private aankopen

Private aankopen door personeelsleden en studenten zijn niet voorzien in deze raamovereenkomst.

top