Wijziging VPN in functie van MFA

Op zaterdag 6 maart werd een technische aanpassing gedaan voor de VPN service. Deze wijziging was nodig multifactor-authenticatie (MFA) ook voor VPN mogelijk te maken.
Het onderliggende authenticatiemechanisme voor VPN werd omgeschakeld naar SAML. Voor eindgebruikers is er een kleine verandering in de gebruikservaring.

Wat is er veranderd voor VPN gebruikers

Merk op dat mogelijks een automatische upgrade gebeurt van je Cisco AnyConnect client als je na de wijziging voor de eerste keer voor een VPN sessie aanmeldt.

Als je toestellen op je lokale netwerk wil gebruiken (bv. een printer), controleer dan even of de setting 'Allow local (LAN) access when using VPN' wel aangevinkt staat.

Waarom verloopt de software update van mijn AnyConnect client niet automatisch?

Wanneer je nog een oude AnyConnect client gebruikt (versie 4.5 of lager) gebeurt de software update niet automatisch. Je kan dan de nieuwe versie downloaden van https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php en installeren.

Wat betekenen disconnect/reconnect meldingen?

De nieuwe VPN client probeert bij het opstarten enkele verschillende connectiemethodes om dan de meest optimale te kiezen. Het is normaal dat je in het begin enkele disconnect/reconnect meldingen te zien krijgt.