Bandbreedtebeperkingen bij gebruik van VPN

Bandbreedtebeperkingen bij gebruik van VPN

VPN beperkingen

Het gebruik van VPN is beperkt door:

Het volume (zowel download als upload) wordt per gebruiker bijgehouden.

Wanneer u de toegestane volumes overschrijdt, worden er maatregelen getroffen. Deze treden automatisch in werking.

(enkel voor VPN-sessies vanaf de studentenhomes)

Als het volume dat u gebruikte over de afgelopen 30 dagen, het toegestane volume overschrijdt, wordt de snelheid van uw netwerkverbinding beperkt. De snelheidsvermindering geldt zowel voor inkomend als uitgaand verkeer.

De bandbreedtesnelheid wordt hersteld naar de normale toestand wanneer het volume dat u gebruikte over de afgelopen 30 dagen gezakt is tot (of lager is dan) het toegelaten volume. Dit wordt dagelijks ('s nachts) nagekeken.

Toegestaan volume / laatste 30 dagen
download 50 GB*
upload 10 GB

* Voor studenten die NIET in een home verblijven en er toch gebruik maken van VPN is de download limiet 5 GB.

VPN-meter

Via de VPN-meter sleutel-icoon kan u zelf nagaan welk volume u de afgelopen 30 dagen gebruikte, zodat u uw download en upload kunt doseren. Opgelet: gebruik uw UGent wachtwoord voor de VPN-meter. De VPN-meter toont u de toestand die geregistreerd werd de afgelopen nacht. Een eventueel lopende sessie die u vóór die tijd opstartte wordt niet meegeteld.
De VPN-meter is enkel binnen UGent.be bereikbaar. Indien u van buiten UGent.be deze info wilt inkijken, moet u dus eerst een VPN-verbinding opzetten.

Hoe maatregelen vermijden?

Om te vermijden dat uw snelheid terugvalt, kan u uw reeds gebruikte volume best regelmatig nakijken.

Opmerkingen

Uit metingen en contacten met een aantal grootverbruikers blijkt dat diegenen die terugvallen op lagere snelheid dikwijls in overtreding zijn met de Regels voor goed gebruik.

top