Webshare migratie FAQ

Moet ik mijn website migreren?

Migratie is niet optioneel. De huidige omgeving is verouderd en wordt vervangen door een nieuwe, veilige en up-to-date omgeving.

Na de migratie klopt de layout van mijn website niet meer.

Vermoedelijk kan een afbeelding of css file niet geladen worden, omdat deze geblokkeerd wordt door uw webbrowser, omwille van 'mixed content'.
De vernieuwde webshares omgeving biedt alle websites aan via https, content die nog gerefereerd wordt via de oude http referentie, wordt beschouwd als 'mixed content' en wordt niet geladen door uw webbrowser. Meer info daarover en hoe dit op te lossen kan u hier vinden.

Na de migratie is er een pagina die niet meer correct laadt of een wit scherm geeft.

Vermoedelijk is er een probleem met de PHP code van uw website.
De logs met foutmeldigen van de webserver zijn beschikbaar via logs/error_log_443.log
Daar kan u de foutmeldingen ivm de code van uw website bekijken en onderzoeken wat er juist misloopt.

Waar kan ik de logs van de webserver bekijken?

De logbestanden van uw webshare zijn beschikbaar via de folder /logs (via de SMB share, dus niet via de website zelf).
De logs met foutmeldigen van de webserver zijn beschikbaar via logs/error_log_443.log
Daar kan u de foutmeldingen ivm de code van uw website bekijken.
De logs met bezoeken aan uw website zijn beschikbaar via logs/access_log_443.log

De /tmp folder is niet schrijfbaar door mijn webapplicatie (bv. Drupal)

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om de /tmp folder te gebruiken, de webshares-omgeving is immers een gedeelde omgeving.
Je stelt beter /srv/vhosts/‹vhost›/htdocs/tmp in als temp-folder waarbij ‹vhost› de url is van je webshare (zonder 'www.' prefix). Voor webshare 'mijnsite.ugent.be' komt dit dus neer op /srv/vhosts/mijnsite.ugent.be/htdocs/tmp/

De folder '/www/_shares/_mysite/WWW' werd niet gevonden

De structuur van het onderliggende filesysteem werd gewijzigd op de vernieuwde omgeving.
Op de oude omgeving was deze van de vorm : '/www/_shares/_mijnsite/'
Op de vernieuwde omgeving wordt dit : '/srv/vhosts/mijnsite.ugent.be/htdocs/'
Als u een foutmelding krijgt waarbij een folder of bestand niet gevonden kan worden, waarbij het pad de structuur op de oude omgeving bevat, dan dient u deze te vervangen door de structuur op de nieuwe omgeving.
Een bestand met als pad '/www/_shares/_mijnsite/lib/include.php' wordt dan '/srv/vhosts/mijnsite.ugent.be/htdocs/lib/include.php'
Merk op dat de url van de webshare (bv. mijnsite.ugent.be, zonder 'www.') gebruikt wordt in het pad op de nieuwe server.
Op de oude omgeving werd enkel de naam van de share gebruikt (bv. mijnsite).

Call to undefined function mysql_connect()

De volgende foutmelding verschijnt in de logs :
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /srv/vhosts/mijnsite.ugent.be/htdocs/lib/code.php:7, referer: https://mijnsite.ugent.be/pagina.php
De functie mysql_connect() is niet meer beschikbaar in PHP7 (https://www.php.net/manual/en/intro.mysql.php), gebruik best mysqli (https://www.php.net/manual/en/book.mysqli.php) of PDO_MySQL (https://www.php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.php)

Kan er via shell (drush, composer, git, ...) wijzigingen gedaan worden aan een share?

Er is voorlopig geen shell (ssh) toegang voorzien voor de webshares omgeving.
We denken erover om op termijn een vm image te voorzien voor shell-taken, maar voorlopig is die er nog niet.
Een werkbare workaround is om in een eigen linux vm (vmware, vagrant, virtualbox, ...) de netwerkschijf van je webshare te mounten en daar kan je dan alle shell commando's uitvoeren zoals je vroeger op webssh kon. In die VM kan je dan alle tools die je wil gebruiken (zoals composer, drush, git, ...) zelf installeren.

Mounten van een webshare kan door dit te voorzien in /etc/fstab (getest op Ubuntu 16.04 LTS en Ubuntu 19.04):
Instructies voor het mounten van de webshare kan u hier terug vinden.