Migratie webhostingplatform users.ugent.be

Wegens een veiligheidsincident werd het webhostingplatform users.ugent.be op vrijdag 3 maart uitgeschakeld. Een nieuwe omgeving stond al in de steigers en die migratie werd intussen versneld afgerond.


Kopieer je content

Je kan je webpagina's en andere content beschikbaar maken op het nieuwe platform door die te kopiëren van www/old_users naar www/users. De oude omgeving werd in alleen-lezenmodus gezet. Na het kopiëren van je content hoef je die dus niet te wissen.

Windows:
Mac OS:
Linux:

Enkel nog statische content

Om deze nieuwe omgeving veilig te houden wordt dynamische content (zoals scripting via php of perl) hierop niet meer toegelaten, hiervoor verwijzen we je graag door naar een webshare.