Bekijk de volledige nieuwsbrief
Universiteit Gent
DICT NIEUWSBRIEF
voor lokale ICT-medewerkers & toepassingseigenaars
december 2022
Een versnelling hoger met Microsoft Intune
De uitrol van Microsoft Intune, de cloud-gebaseerde dienst voor mobile device management (MDM) en mobile application management (MAM), aan de UGent is volop bezig. Intune wordt door de Directie ICT ingezet voor het beheer van alle professionele laptops en desktops aan de universiteit. De voorbije maanden hebben vele lokale IT-beheerders hard gewerkt om zoveel mogelijk toestellen te registreren in Intune. Met al meer dan 1200 geregistreerde toestellen gaat het werk goed vooruit. Maar om in de zomer van 2023 klaar te zijn met het volledige computerpark moet er een versnelling hoger worden geschakeld.

Van bij de aftrap van dit project werden voor de migratie van het bestaande systeem van "rollout" en Active Directory naar Microsoft Intune, drie scenario's uitgetekend. Eerst en vooral worden nieuwe toestellen bij voorkeur nu altijd besteld met Windows Pro en Windows Autopilot. Dan zijn ze immers bij levering al geregistreerd in Intune. Alle laptops en PC's die voor onderhoud of upgrade worden binnengebracht worden meteen ook geregistreerd in Intune. Het bestaande "rollout"-systeem mag enkel nog ingezet worden voor bepaalde speciale gevallen zoals gedeelde, publieke PC's. Een alternatief daarvoor wordt momenteel binnen DICT op punt gesteld, daarover binnenkort meer nieuws. Tenslotte blijft het de betrachting om tegen de zomer van 2023 de rest van het bestaande computerpark in Intune op te nemen. In elk van deze drie scenario's is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale IT-beheerders. Om opvolging mogelijk te maken zal per faculteit een dashboard ter beschikking gesteld worden waarin de lokale IT-beheerders beter zicht krijgen op de situatie in hun faculteit.

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen werden intussen al de helft van alle toestellen die in aanmerking komen, geregistreerd in Intune. Het gros daarvan tijdens de voorbije maand november. Dat vertelt facultair IT-beheerder Dries Ledoux: "Met 425 medewerkers zijn we een kleinere faculteit, maar toch is zo'n migratie best veel werk. Dat wilde ik liever niet uitstellen". Als enige IT-beheerder van zijn faculteit staat Dries dicht bij alle diensten en vakgroepen. Op de secretariaten ging hij langs om persoonlijk deze migratie toe te lichten. Hij zette daarbij de vele voordelen voor eindgebruikers extra in de verf: standaard beheerder-rechten op je toestel, sneller aanmelden wanneer er van buiten het UGentNet wordt gewerkt, vlottere updates, … "Bij zo'n project is mond-tot-mond¬re¬cla¬me een ideaal middel tegen de koudwatervrees die er altijd is. Gebruikers horen van collega's dat alles prima is verlopen en dat de migratie best wat voordelen heeft".

Alle medewerkers van de faculteit werden tot tweemaal toe via e-mail uitgenodigd om hun toestel binnen te brengen voor registratie. "Onze medewerkers konden een slot registreren op mijn Booking-pagina. Ik reken ongeveer twee uur per toestel. Dat volstaat voor het draaien van de scripts en het uitvoeren van de reset. Achteraf zit ik ook nog half uurtje samen met de gebruiker. We doorlopen samen nog een aantal stappen en ik geef ook wat extra uitleg, bijvoorbeeld over de werking van de Bedrijfsportal die toch voor ons allemaal nieuw is." De synchronisatie van de OneDrive is een de extra aandachtspunten die Dries aanstipt. "Vooraf controleer ik extra of de OneDrive correct wordt gebruikt en na de migratie raad ik gebruikers met veel data aan om de synchronisatie ter plaatse te voltooien zodat ze bijvoorbeeld thuis niet tegen de volumebeperking van hun internetabonnement aanlopen". Dries ziet vooral voordelen aan Intune: "Zowel voor de eindgebruiker als voor ons als IT-beheerder. De migratie kost ons nu misschien wel extra werk maar Intune zal veel zaken in de toekomst makkelijker maken en ons tijd besparen".

Bevraging gewenste software in Bedrijfsportal

Het ontbreken van bepaalde software, specifiek voor een vakgroep of dienst, in de Intune Bedrijfsportal ("Company Portal") wordt door sommigen nog als een struikelblok gezien om in het systeem te stappen.

Eerst en vooral wil DICT in kaart brengen welke software allemaal nog in de Bedrijfsportal gewenst wordt om zo de juiste prioriteiten te kunnen leggen. Daarvoor werd recent een rondvraag gelanceerd in het Intune-kanaal van het Team "ITContacts". Neem deel en verspreid gerust verder binnen vakgroep of dienst. Graag willen we dit afronden tegen vrijdag 9 december.

Net zoals we voor het scripten van pakketten in de rollout geholpen werden door lokale systeembeheerders, willen we dit voor Intune ook terug mogelijk maken. Daarvoor werd een proof of concept opgezet. Die oplossing bestaat erin dat de systeembeheerder installatie- en configbestanden in een bepaalde share plaatst samen met enkele noodzakelijke scripts en dat wij dit vervolgens kunnen binnentrekken in Intune. Deze getrapte methode zal het sneller maken en toch veilig: deze apps of wijzigingen gaan immers nooit rechtstreeks naar productie maar enkel na verificatie en testing.

Dit mechanisme is natuurlijk enkel bedoeld voor softwarepakketten die specifiek zijn voor de vakgroep of dienst. De courante softwarepakketten die universiteitsbreed worden gebruikt blijft DICT zelf centraal aanleveren.

Twitter DICTUGent
DICT homepage
Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor alle ICT-contactpersonen.
Waarover wil je geïnformeerd worden? Stel gerust een onderwerp voor!
Inschrijven - Uitschrijven