Hoe een UGent account bekomen?

Hoe een UGent account bekomen?

UGent medewerkers

 • Nieuwe UGent personeelsleden ontvangen hun accountgegevens automatisch (na invoeren van het personeelslid door DPO in SAP HR) via de binnenpost op hun vakgroepadres.
 • Geaffilieerde onderzoekers (medewerkers van één van de AUGent associatiepartners die actief zijn binnen een door de UGent gecoördineerd onderzoeksplatform) ontvangen na registratie hun accountgegevens automatisch.
 • Emeriti behouden hun account.
 • Vrijwillige- en onbezoldigde medewerkers hebben recht op een account. De vakgroepvoorzitter, het diensthoofd of de directeur sturen hiervoor een e-mail naar de directeur ICT (de heer Danny Schellemans) met een motivatie voor het verkrijgen van een UGent-account.

UGent partners

 • Door het UZ bezoldigde personeelsleden
  ontvangen niet automatisch een account, zij ontvangen hun accountgegevens na aanvraag bij Accountbeheer.

UGent studenten

 • Nieuwe studenten (inclusief UCT-studenten) ontvangen hun accountgegevens onmiddellijk bij de inschrijving (in OASIS door DOWA).
 • Uitwisselingsstudenten ontvangen hun accountgegevens per post, op hun tijdelijk adres in België.
  Indien u deze niet tijdig ontvangt of indien u bij de inschrijving geen geldig Belgisch adres heeft opgegeven, dient u persoonlijk telefonisch contact op te nemen met het Accountbeheer.
 • Voor wie na 1 oktober inschrijft worden de accountgegevens per post opgestuurd.
 • Bij herinschrijving (ook na onderbreking studies) wordt uw account terug geactiveerd. Wachtwoord vergeten?
 • Studenten met een examencontract hebben recht op een account voor de periode van hun inschrijving mits betaling van 100 euro.

Externen

 • Geregistreerde, inwonende partners in de homes (in het bijzonder in Home Heymans) hebben recht op een account op aanvraag bij Accountbeheer, voorwaarde is dat men als bewoner geregistreerd staat in Oasis.
 • Houders van een bezoekerskaart ontvangen hun accountgegevens na aanvraag bij Accountbeheer (binnen- of buitenlandse bezoekers die in het kader van een wetenschappelijk uitwisselingsproject tijdens een bepaalde periode op de UGent aanwezig zijn, hebben recht op een account mits ze formeel vanwege DOWA of DOZA het bezoekersstatuut toegekend krijgen).
 • Externe onderwijsverstrekkers kunnen een account bekomen zolang hun betrokkenheid bij een door de UGent ingerichte opleiding in OASIS opgenomen is.
 • Externe leden van de Raad van Bestuur hebben recht op een account, en kunnen op aanvraag dit account tot 5 jaar na het verlaten van het bestuursorgaan behouden.
 • Externe gebruikers van het High Performance Computing platform kunnen een account met beperkte rechten toegekend krijgen, specifiek en enkel gericht op het verschaffen van een veilige en gecontroleerde toegang tot de rekeninfrastructuur.
 • Externe gebruikers die GEEN recht hebben op een UGent account kunnen op uitnodiging en na registratie aan de hand van een e-mailadres een externe account verkrijgen voor een beveiligde, gepersonaliseerde toegang tot bepaalde webtoepassingen van de Universiteit Gent.