Virtuele servers

Virtuele servers

Wat?

DICT biedt aan vakgroepen de mogelijkheid om een virtuele server op te zetten en te beheren. In plaats van een eigen (fysieke) server aan te kopen, kan men een virtuele server op de centrale VMWare vSphere 5 omgeving gebruiken.

 • De virtuele servers zijn voorgeïnstalleerd met Debian of Windows, of niet voorgeïnstalleerd (= "naakt").
 • Er wordt gratis een systeemschijf tot 50 GB aangeboden.
 • Voor het gebruik van grote volumes gegevens vanuit de virtuele server kan het systeem gekoppeld worden met het standaard aanbod rond bestandsopslag en (MySQL) database hosting. Speciale vereisten die niet met dit aanbod invulbaar zijn kunnen op een case-by-case basis bekeken worden.
 • Gebruikers kunnen (op termijn) via PXE-boot in een menu zelf kiezen wat ze installeren.
  (Het Preboot Execution Environment (PXE, ook Pre-Execution Environment) is een manier om een computer te laten zelfstarten via het netwerk, onafhankelijk van eventuele programma's op opslaggeheugens (harde schijf, cd/dvd, diskette, USB-geheugen). De computer haalt de software van een andere daarvoor geconfigureerde computer.)
 • Gebruikers moeten hun virtuele servers zelf onderhouden ("Self-care management") via de VMware vSphere Sysadmin applicatie op Athena.
 • DICT voorziet disaster recovery back-ups van het ganse virtualisatieplatform. Deze back-ups zijn echter gericht naar het herstel van het volledige systeem en zijn dus niet geschikt voor het eenvoudig terugzetten van individuele bestanden binnen de virtuele servers. Het is dan ook aan te raden de werkgegevens zelf op een (met het virtuele systeem gekoppelde) netwerkschijf uit het storage aanbod te plaatsen, waar deze functionaliteit wel voorhanden is.

Hoe?


Via een mail naar helpdesk@ugent.be kunt u een virtuele server aanvragen.
Aan de hand van de ingevulde gegevens, brengt de netwerkbeheerder de IP-registratie in orde.
Vervolgens wordt de virtuele server aangemaakt.

Volgende zaken dient u door te geven:

 • Gewenst systeem: Windows server OF Linux server OF niet voorgeïnstalleerd (= "naakt")
 • Subnet: Subnet 229 (voor servers binnen UGentNet) OF Subnet 230 (voor publiek bereikbare servers)
 • Geheugen: 2GB OF 4GB OF 8GB OF 16GB
 • Gewenst aantal extra gebruikers (standaard 1 gebruiker - Max 5)
 • Gewenste hostnaam
 • Omschrijving van de virtuele server.
 • Gebruikersnaam OF UGentid OF het e-mailadres van de gebruiker(s) die toegang krijgen tot de virtuele server. De aanvrager (uzelf) heeft automatische toegang tot de virtuele machine en moet niet meer toegevoegd te worden als gebruiker.

VMware vSphere Sysadmin applicatie op Athena

Om uw nieuwe virtuele machine te beheren - in het bijzonder ze op te starten en de installatie van het operating system te starten - dient u de volgende procedure te volgen:

 • Meldt u aan op Athena (http://athena.ugent.be)
 • Ga naar applications -> main -> system management -> vmware en start de vSphere sysadmin applicatie
 • Vul bij "IP adress / name" vsphere1.ugent.be in en meldt u aan met uw UGent credentials : hierbij moet u 'use windows session credentials' aanvinken.
 • Onder home -> vm's and templates -> vsphere1.ugent.be -> s10 datacenter -> colocatie vindt u uw virtuele machine(s) terug
 • Door rechts te klikken op de guest vm kunt u een console openen OF de machine (her)starten ("power on")
 • Voor de installatie van het operating system moet u eerst een console openen, voor de "power on". Hou in de console bij het opstarten ESC ingedrukt. Het PXE boot menu verschijnt. U kunt nu het gewenste operating system installeren.