UGent e-maildisclaimer

UGent e-maildisclaimer

"De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.

De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kunnen dan ook slechts de UGent verbinden als dit duidelijk uit de boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld."

--

"The contents of this e-mail, including any attachments, are strictly confidential and are intended solely for the addressee. If you are not the intended addressee, or have otherwise received this e-mail in error, please immediately inform the sender by return e-mail and delete this e-mail, including any attachments. Any copying, distribution or dissemination of this e-mail and its attachments for any purpose is strictly prohibited.

The author of this e-mail has taken every effort to ensure that the information and advice provided are accurate and up-to-date, based upon the information available at the time of writing. The information and advice can only be binding for the UGent when this is clearly intended in the message and is contained in the information made available to us."

In zijn vergadering van 26 april 2007 heeft het Bestuurscollege beslist dat in de uitgaande e-mailcorrespondentie van de personeelsleden van de UGent geen standaard disclaimer, noch standaard vertrouwelijkheidsclausule moet worden opgenomen, maar dat wel dient te worden voorzien in een weblink naar het e-mailbeleid van de UGent.