webmail.ugent.be

webmail.ugent.be voor studenten

'Cyrus' mail omgeving = voor studenten

Let op! webmail.UGent.be is er voor gebruikers van de 'Cyrus' mail omgeving (studenten en uitzonderlijk nog gebruikers van een shared mailbox).

Webmail is e-mail lezen en versturen via een webbrowser. U logt in met uw UGent loginnaam en wachtwoord en kunt onmiddellijk uw e-mail consulteren en beheren. Webmail is aangewezen voor het lezen van e-mail op verplaatsing.

Geen idee welke mail omgeving u moet kiezen? Ga naar mail.UGent.be

Indien u niet tot de 'Cyrus' mail omgeving behoort en geen shared mailbox gebruikt, verschijnt bij het inloggen op webmail.ugent.be volgende melding:
"Login failed. Unfortunately you cannot use this service, you have an exchange mailbox. Use https://owa.ugent.be."

Gebruikers van de 'Exchange' omgeving maken gebruik van Outlook Web Access ("owa.ugent.be"), de webmailservice van Microsoft Exchange.

Aanmelden

Surf naar webmail.UGent.be sleutel-icoon en meld u aan met uw loginnaam en centraal UGent wachtwoord.
Op het volgende scherm ziet u de mailboxen (persoonlijk of shared) waar u toegang tot heeft. U kunt er de gewenste weergave kiezen. Met de "logout" knop kunt u afmelden uit UGent CAS (Central Authentication Service).

 1. Onder "Mode" selecteert u de gewenste weergave. Dit moet u dit niet elke keer herhalen: uw keuze wordt opgeslagen in een cookie (als uw browser cookies aanvaardt).

  • Automatisch: kiest automatisch de geschikte weergave uit onderstaande. De keuze wordt gemaakt op basis van browser, toestel en besturingssysteem.
  • Dynamic: is de nieuwe, rijkere weergave. Vereist een recente browser met JavaScript ingeschakeld.
  • Mobile: minimalistische weergave, voor een lichtgewicht-browser-vriendelijke versie. Geschikt voor mobiel gebruik.

 2. Klik op de mailbox (account) die u wenst te openen.

U komt in de mailbox terecht. De naam van de mailbox staat rechts bovenaan uw scherm.

Leest u uw webmail op een "vreemde" pc? Wis dan achteraf alle browsergegevens, sluit alle browservensters en verwijder opgeslagen bijlages.

"Dynamic" weergave

De menubalk bovenaan het scherm is weggelaten. U vindt alles terug in het linkermenu.

Nieuw: deze weergave ondersteunt slepen en neerzetten van berichten. (Engels: "drag and drop")

Probleem: folders met lange namen worden niet getoond in de Dynamic view bij gebruik Internet Explorer 8

"Mobile" weergave

Inbox/map niveau:

 • Bovenaan het scherm ziet u de naam van de map, het aantal ongelezen e-mails, het totale aantal e-mails, de huidige pagina en het totale aantal pagina's met e-mails.
 • Boven de mails ziet u de hoofding "Van Onderwerp [Thread]".
 • De letter "U" aan het begin van de lijn duidt aan dat de e-mail ongelezen ("unread") is.
 • Onderaan het scherm ziet u de acties die u kunt uitvoeren op het inbox/map niveau.

Acties

 • Verversen (Refresh)
 • Wis verwijderd (Purge Deleted): Wanneer u een e-mail verwijdert komt er een streep door de e-mail te staan. De e-mail staat dan op 'verwijderd' maar is nog wel terug te halen. Pas wanneer u op 'Wis verwijderd' klikt, worden alle 'verwijderde' berichten definitief verwijderd. Verwijder e-mail berichten tijdig zodat uw mailbox de toegekende quota niet overschrijdt!
 • Zoeken (Search)
 • Eerste pagina (First page)
 • Vorige pagina (Previous page)
 • Volgende pagina (Next page)
 • Laatste pagina (Last page)
 • Nieuw bericht (New Message)
 • Mappen
 • _Afmelden (Log out): brengt u terug naar het scherm met de mailbox en weergave keuze en de CAS "logout" knop

Op bericht niveau:

 • Onderaan het scherm ziet u de acties die u kunt uitvoeren op het inbox/map niveau.
 • U kunt acties uitvoeren per bericht. Meerdere berichten selecteren is in deze weergave NIET mogelijk.

Acties

 • Verwijderen
 • Beantwoorden
 • Doorsturen
 • Omleiden
 • Bewerken als nieuw
 • Vorig bericht
 • Volgend bericht
 • To inbox
 • Rapporteer als spam
 • Nieuw bericht
 • Mappen
 • _Afmelden: brengt u terug naar het scherm met de mailbox en weergave keuze en de CAS "logout" knop

Bijlages zichtbaar maken

Geen bijlages te zien? Activeer dan de optie voor het weergeven van bijlages:
Voorkeuren (Preferences for E-mail) > Mailboxweergave > Toon geavanceerde voorkeuren > Display attachment information about a message in the mailbox listing?

Doorsturen (forward) instellen

 • Surf naar webmail.UGent.be
 • Meld u aan met uw loginnaam en centraal UGent wachtwoord
 • Indien U meerdere adressen ziet, klik op het adres (de mailbox) waarvoor u een forward wilt instellen
 • Klik in het linkermenu op "Filters"
 • Klik bovenaan op "Doorsturen"
 • Vul het adres in waar uw mails naar moeten worden doorgestuurd
 • U kunt eventueel een kopie van de doorgestuurde mails in uw eigen mailbox bewaren
 • Klik op "Opslaan en inschakelen"

Vakantiebericht (vacation)

 • Surf naar webmail.UGent.be
 • Meld u aan met uw loginnaam en centraal UGent wachtwoord
 • Indien U meerdere adressen ziet, klik op het adres (de mailbox) waarvoor u een vacation wilt instellen
 • Klik in het linkermenu op "Filters"
 • Klik bovenaan op "Vakantie"
 • Stel het begin, einde, onderwerp en reden van de afwezigheid in.
 • Klik op "Opslaan en inschakelen"

Virtuele inbox (map)

De Virtuele inbox (map) is een logische groepering van alle e-mailberichten die als ongelezen ("ongezien") zijn gemarkeerd. Deze functie biedt een manier om alle ongelezen berichten, die over verschillende mappen verspreid kunnen zijn, snel terug te vinden. Zodra u een e-mail leest, wordt deze als gezien gemarkeerd en verdwijnt hij uit de Virtuele inbox.

Let op: alle berichten die u in de Virtuele inbox (map) verwijdert, worden ook in uw mailbox zelf verwijderd! Deze inbox is virtueel en toont enkel een lijst van al de ongelezen e-mails.

Traditionele (voormalige) weergave activeren

U kunt de traditionele weergave (= oude lay-out) van de webmail opnieuw activeren met volgende procedure:

 • Surf naar webmail.UGent.be
 • Meld u aan met uw loginnaam en centraal UGent wachtwoord
 • Klik in het linkermenu op "Voorkeuren"
 • Kies onder "Andere" voor "Dynamisch"
 • Verwijder het vinkje uit het selectievakje bij 'Show the dynamic view by default...'
 • Klik op "Opslaan"
 • Klik op uw Inbox

Mogelijke problemen en foutmeldingen