Mailinglijsten

Mailinglijsten

Wat is een mailinglijst?

Een mailinglijst bestaat uit een (meestal) grote lijst van e-mailadressen waarnaar regelmatig bepaalde berichten worden gestuurd. Geïnteresseerden kunnen (eventueel) zichzelf abonneren zonder (of met) tussenkomst van een moderator.

  1. Voor e-mailberichten naar interne groepen (vakgroepen, afdelingen en diensten; alle of bepaalde personeelscategorieën) verwijzen we u naar de toepassing sleutel-icoon ontwikkeld door directie ICT
  2. Voor berichten aan groepen studenten dient u gebruik te maken van de aankondigingen, de agenda en de forums op het e-learningplatform Minerva (of eventueel Zephyr):
    • ofwel via een cursussite, voor de studenten die ingeschreven zijn voor het vak in kwestie
    • ofwel via de infosites, waar overkoepelende informatie i.v.m. de opleiding wordt gebundeld (ad valvas, examenroosters, etc.). Er zijn infosites per faculteit, per studiejaar, schakelprogramma's, permanente vorming etc.
  3. Zelf te beheren mailinglijsten bevinden zich op de de Mailing List Server lists.UGent.be. Deze mogelijkheid wordt hier toegelicht.

Lijsten op lists.UGent.be

Het beheer van een dergelijke lijst gebeurt door een zelf te kiezen verantwoordelijke, die lijst eigenaar (en eventueel ook moderator) wordt. Het gebruik van de lijsten wordt door DICT gemonitord. Gezien een mailinglijst over vele functionaliteiten beschikt en de meeste wijzigingen door de verantwoordelijke(n) zelf gebeuren, dient deze over de nodige tijd te beschikken.

Welke types mailinglijsten zijn er?

Afhankelijk van de manier waarop ze functioneren, kunnen we een onderscheid maken tussen twee typen lijsten:

Hoe een lijst aanmaken?

Maak een nieuwe lijst aan op de Mailing List Server. Bij het invullen van de lijstgegevens dient u rekening te houden met volgende regels. Na verificatie van de gegevens door de helpdesk, wordt de mailinglijst geactiveerd en het bijhorende e-mailadres voorzien.

Lijstadressen eindigen steeds op @lists.UGent.be. De door u gekozen lijstnaam (het deel vóór het @-teken) moet voldoen aan volgende beperkingen en voorwaarden:

We raden u aan om de naam als volgt samen te stellen:

Bijvoorbeeld: dict-opleidingen@lists.UGent.be

In de lijstoverzichten (al dan niet per categorie) worden de lijsten alfabetisch gesorteerd.

STAP VOOR STAP:

top