Toegang tot webpagina's beperken

Webpagina's kan je afschermen op basis van IP-adres of op basis van UGent-account via CAS.


Afschermen op basis van IP-adres

Webpagina's afschermen op basis van IP-adres kan door in je webruimte een .htaccess-bestand met regels te plaatsen. De punt voor ".htaccess" geeft aan dat het een verborgen bestand is op Unix-besturingssystemen, het wordt dus niet getoond in de normale directory-overzichten.

De regels in het bestand gelden voor alle onderliggende mappen. Wil je enkel een dieperliggende map afschermen plaats dan het bestand rechtstreeks in die map.

Enkele voorbeelden van regels:


Toelaten van een ip-adres:

Require ip 157.193.49.81

Toelaten van meerdere ip-adressen:

# verschillende lijnen met één adres
Require ip 157.193.49.80
Require ip 157.193.49.81
# een lijn met verschillende adressen
Require ip 157.193.49.82 157.193.49.83

Toelaten van een volledige ip-range:

# met een netwerk mask
# ugent
Require ip 157.193.0.0/255.255.0.0
# eduroam
Require ip 172.18.0.0/255.255.255.0
# variant door enkel het gemeenschappelijk deel op te geven
Require ip 157.193.1
# dit is vergelijkbaar met
Require ip 157.193.1.0/255.255.255.

Meer info


Afschermen op basis van UGent-account

Met CAS, de de Centrale Authenticatie Service van UGent, kan je webpagina's enkel toegankelijk maken voor gebruikers met een UGent-account.

Eenvoudige CAS authenticatie activeren op webshares.