Toegangsbeheer voor beveiligde overheidstoepassingen

Er zijn vele toepassingen van de federale en Vlaamse overheid die door medewerkers van de UGent voor professioneel gebruik ten dienste van de UGent moeten gebruikt worden. Om toegang te krijgen tot een beveiligde toepassing van de overheid moeten eerst specifieke toegangsrechten (autorisaties) toegekend worden aan individuele medewerkers. Die kunnen dan inloggen op de beveiligde toepassing met hun eID-kaart of met Itsme.


Toegangsbeheerders

Het toekennen van autorisaties gebeurt in de regel door de hoofdtoegangsbeheerder voor de UGent. Het kan echter ook gedelegeerd gebeuren door "lokale toepassingsbeheerders", bv. omwille van beheersbaarheid voor sommige toepassingen met vele eindgebruikers. Lokale toepassingsbeheerders worden aangeduid door de hoofdtoegangsbeheerder.

De hoofdtoegangsbeheerder is samen met de lokale toepassingsbeheerders verantwoordelijk voor het correct inregelen van de autorisaties. Autorisaties worden aan individuele medewerkers toegekend voor een beperkte tijd (in principe maximaal drie jaar), met medeweten van de hiërarchische lijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn van de medewerker om relevante wijzigingen te melden aan de hoofdtoegangsbeheerder (of de lokale toepassingsbeheerder), bijvoorbeeld als een medewerker van job verandert of/en als die eerder toegekende toegangsrechten niet meer nodig heeft.


Aanvragen

Opgelet: de toegang (zowel authenticatie als autorisatie) is dus volledig onafhankelijk van het UGent account! Bijgevolg wordt de toegang niet automatisch geschrapt wanneer een betrokkene de UGent verlaat.

  • Je richt een aanvraag voor toegang tot een bepaalde overheidstoepassing bij voorkeur aan de juiste lokale toepassingsbeheerder. Contactgegevens vind je hier.
  • Vermeld daarbij minstens over welke toepassing het specifiek gaat (eventueel met de URL van de loginpagina), voor hoelang je de toegang nodig zal hebben, en wie in je hiërarchische lijn verantwoordelijk is (zet die persoon in cc, dan is die meteen ook op de hoogte)
  • In geval van twijfel of problemen contacteer je de hoofdtoegangsbeheerder van de UGent via e-mail aan hoofdtoegangsbeheer@UGent.be.

Meer weten?

Zowel de federale als de Vlaamse overheid bieden aan burgers en organisaties vele digitale toepassingen aan. Een gekend voorbeeld voor burgers is MyMinfin, het platform van de FOD Financiën waarop je je persoonlijk fiscaal dossier kunt beheren en online diensten zoals Tax-on-web kunt gebruiken.

Uitgebreide informatie over het toegangsbeheer voor beveiligde toepassingen van de overheid vind je op CSAM en op de webpagina's van de overheid die betrekking hebben op de specifieke beveiligde toepassing zelf.

Authenticatie tot de elektronische diensten van de federale en de Vlaamse overheid gebeurt in de regel met je eID kaart, maar kan ook met Itsme of met een app op je smartphone. Meer info daarover vind je hier.