E-mail configureren op iPhone/iPad (iOS)

E-mail configureren op iPhone/iPad (iOS)

Instellingen voor Exchange in de on-prem omgeving

Oudere versies van de iPhone/iPad ondersteunen niet allen 'automatische accountconfiguratie'. U zal dan ook uw loginnaam moeten opgeven en als servernaam owa.ugent.be.