Maatregelen tegen spam en phishing. Wat doet DICT?

Wat doet DICT?

Welke maatregelen nemen we tegen spam en phishing?

Alle e-mail wordt op spam/phishing en virussen gecontroleerd.

Het UGent systeem bestaat uit twee componenten:

  1. We trachten zoveel mogelijk SPAM bij de bron te stoppen:
    • door zo strikt mogelijk het smtp protocol op te volgen.
    • door gebruik te maken van greylisting.
    • door gebruik te maken e-mail throttling: de hoeveelheid berichten die van een bepaalde ip-adres of gebruiker mogen komen wordt vastgelegd. Als het ip-adres of de gebruiker meer stuurt dan werd ingesteld, moeten de berichten wachten, of krijgen ze een spam-score.
    • door gebruik te maken van de Spamhaus en SURBL lijsten.
  2. Vervolgens controleren we de overgebleven berichten op de inhoud. Hiervoor maken we gebruik van een commercieel product van SpamAssassin. Berichten waarvan we zeker zijn dat ze spam zijn worden meteen verwijderd. Berichten waarvan er een grote kans is dat ze spam zijn worden gemarkeerd als [SPAM].

Worden afzenders verwittigd wanneer hun e-mail als spam wordt gemarkeerd?

Er worden meestal geen verwittigingen of bounces gestuurd naar de afzender

Waarom komen e-mails van externen soms met vertraging aan?

Wanneer een afzender te veel of te snel opnieuw e-mail naar een UGent adres stuurt dan wordt zijn e-mail vertraagd.

U probeert een e-mail naar een UGent adres te sturen en krijgt telkens de melding dat de e-mail wordt geweigerd. Waarom?

De meest efficiënte anti-spam methode is eisen dat afzenders (hun servers) zich houden aan de spelregels bij het versturen van e-mail.. Als afzender neemt u best contact op met uw systeembeheerder voor verdere analyse van de teruggekeerde melding. De systeembeheerder kan contact opnemen met helpdesk@ugent.be.

Om te voorkomen dat er spam wordt verstuurd zijn er beperkingen ingesteld. De implicaties van deze beperkingen zijn afhankelijk van uw rol:

Kan er e-mail verloren gaan?

In uitzonderlijke gevallen kan er e-mail verloren gaan:

In alle andere gevallen komt de e-mail aan bij de ontvanger of krijgt de afzender een foutboodschap:

Wat doe ik met verkeerd geklasseerde e-mail?

Zie: Spam melden (niet gemarkeerde spam) en Geen spam melden (onterecht als spam gemarkeerd)

Waarom wordt mijn e-mail niet verstuurd?

Zie: FAQ: waarom wordt mijn mail niet verstuurd?
Tip: als u twijfelt of e-mail die u wenst te versturen al dan niet als spam zal worden gezien (bv. omdat er een Excell bestand bij zit) gebruik dan de Belnet Filesender.

top