Gebruik van owa.ugent.be (Outlook Web App)

Gebruik van owa.ugent.be (Outlook Web App)

Deze pagina geldt enkel voor gebruikers van de Exchange omgeving, nl. UGent medewerkers.
U kunt e-mailberichten beheren met regels, bijvoorbeeld om een automatisch antwoord bij afwezigheid of een SPAM regel in te stellen, of om e-mails door te sturen.
Wanneer u regels inschakelt, worden deze continu automatisch uitgevoerd.

Een automatisch antwoord bij afwezigheid (vacation) instellen (Wizard afwezigheid)

 • Surf naar https://owa.ugent.be en log in.
 • Klik (onder E-mail) op het tandwiel symbool rechts bovenaan om naar 'Instellingen' te gaan.
 • Kies voor 'Automatische antwoorden instellen'.
 • Selecteer 'Automatische antwoorden verzenden'.
 • Pas de start- en eindtijd aan.
 • 'Opslaan'.

E-mails doorsturen of omleiden (forward)

 • Surf naar https://owa.ugent.be en log in.
 • Klik rechts bovenaan het scherm naast uw naam op het tandwiel en vervolgens 'opties'.
 • Klik aan de linkerzijde op 'e-mail organiseren'.
 • Klik op het plusteken.
 • Klik op 'Een nieuwe regel voor binnenkomende berichten maken'.
 • Typ een naam, bv 'Forward'.
 • Bij de optie 'Als het bericht is ontvangen en:' selecteert u '[Toepassen op alle berichten]'.
 • Daaronder kiest u voor 'Bericht omleiden naar'.
 • In het nieuwe venster dat opent typt U bovenaan bij Aan het mailadres waarnaar de mails mogen geforward worden. Indien het om een UGent adres gaat kan u dit selecteren uit het adresboek.
 • Bevestig met 'ok' en 'Opslaan'.
img alt here Eens uw account wordt afgesloten, blijft een zelf ingestelde forward niet door werken. Indien u dit wenst kan u een mailtje met het gewenste forward adres naar de helpdesk sturen zodat we dit voor u kunnen instellen.

Een SPAM regel instellen

 • Surf naar https://owa.ugent.be en log in.
 • Klik rechts bovenaan het scherm naast uw naam op het tandwiel en vervolgens 'opties'.
 • Klik aan de linkerzijde op 'e-mail organiseren'.
 • Klik op het plusteken.
 • Klik op 'Een nieuwe regel voor binnenkomende berichten maken'.
 • Typ een naam, bv 'SPAM'.
 • Bij de optie 'Als het bericht is ontvangen en:' selecteert u 'Het bevat deze woorden in het onderwerp ..'.
 • In het nieuwe venster dat opent typt u [SPAM] in het tekstveld en klikt vervolgens op het plusteken.
 • Daarna bevestigt u door op 'ok' te klikken.
 • Bij 'Ga als volgt te werk' kan u zelf kiezen tussen de optie 'Bericht verplaatsen naar map ..'. In het venster dat dan opent kan u de map 'Ongewenste mail' selecteren en op 'ok' klikken of 'Het bericht verwijderen'.
 • Tenslotte klikt u op 'opslaan'.