owa.ugent.be

voor Exchange on-prem

Deze pagina geldt enkel voor wie toegang heeft tot de Exchange on-prem omgeving.
U kunt e-mailberichten beheren met regels, bijvoorbeeld om een automatisch antwoord bij afwezigheid of een SPAM regel in te stellen of om e-mails door te sturen.
Wanneer u regels inschakelt, worden deze continu automatisch uitgevoerd.

Een automatisch antwoord bij afwezigheid (vacation) instellen (Wizard afwezigheid)

Een forward instellen (e-mails automatisch doorsturen)

Een SPAM regel instellen

top