GitHub

Wat?

GitHub is een versiebeheersysteem; dit is een toepassing waarmee u wijzigingen in computerbestanden kunt beheren.

UGent stelt een eigen GitHub dienst ter beschikking op https://github.ugent.be. Deze kan gebruikt worden om code beschikbaar te stellen.

UGent heeft met GitHub Enterprise een licentie overeenkomst die beperkt is tot projecten in onderzoek en onderwijs. Dit wil zeggen dat administratieve projecten op GitHub.UGent.be in principe niet toegelaten zijn en op zijn minst eerst gemeld moeten worden aan github@ugent.be.

GitHub.UGent.be dient als code repository en niet als archief of back-up voor allerhande data. Database dumps, archiefbestanden e.d. horen dus niet thuis in een GitHub repository. Repositories blijven in de regel beperkt van omvang.

De grootte van alle repositories zal regelmatig gecontroleerd worden evenals de totale omvang van all repositories onder een gebruiker of organisatie. Er zullen automatisch helpdesk tickets aangemaakt worden wanneer bepaalde quota overschreden worden. Voor individuele quota's is die quota ingesteld op 1GB, voor alle repositories per gebruiker of organisatie is dit 2GB. De helpdesk zal dan aanmanen om zo snel mogelijk de grootte van de repositories terug te beperken.


Voor wie?

GitHub.UGent.be is beschikbaar voor gebruikers met een UGent account.

Momenteel is het interactief gebruik van de UGent GitHub beperkt tot gebruikers met een UGent account. Een UGent account wordt enkel uitgereikt aan personen die volgens de geldende reglementen recht hebben op een UGent statuut, en ook als dusdanig bij de juiste administratie geregistreerd werden. Externe gebruikers die via GitHub wensen te collaboreren aan de ontwikkeling van software kunnen, voor zover ze nog niet over een statuut beschikken, geregistreerd worden als "gedetacheerde" bij de directie Personeel en Organisatie (dpo@UGent.be). Ze krijgen dan automatisch een UGent account.

Van zodra een gebruiker een UGent account heeft, kan die zonder beperking gebruik maken van GitHub.UGent.be, analoog aan de diensten die GitHub.com aanbiedt naar de open source community.

Let wel: elke gebruiker die meewerkt aan een niet-educatief of niet-onderzoeksproject moet over een eigen licentie beschikken, waarmee de gebruiker aan meerdere administratieve projecten kan meewerken.


Hoe?

Inloggen

Op github.ugent.be kan je inloggen met je UGent-gebruikersnaam (en dus niet met je e-mailadres) als 'Username' en je UGent-wachtwoord als 'Password'.

Repositories aanmaken

Repositories waarop meerdere gebruikers zullen samenwerken en die gerelateerd zijn aan een bepaalde vakgroep, kunnen best aangemaakt worden onder de betreffende vakgroep. In GitHub is het mogelijk om per vakgroep of afdeling een aparte organisatie aan te maken om daaronder de betrokken repositories te beheren. Binnen die organisaties is het dan mogelijk om project teams samen te stellen, waarin voor alle betrokken leden, per project of repository, ingesteld kan worden wat hun rechten zijn:

Indien u een repository wilt toevoegen aan een bestaande vakgroep, werkgroep of afdeling, kunt u hiervoor de verantwoordelijke van de organisatie contacteren. Wanneer u reeds lid bent van de betreffende organisatie, kunt u de verantwoordelijke terugvinden onder de teams van de organisatie bij het team owners.

In het andere geval zult u moeten navragen wie de verantwoordelijke is bij de afdeling of vakgroep zelf of via github@ugent.be


Communicatiekanalen


Documentatie

Voor gebruikers die nog geen kennis hebben van GitHub, biedt GitHub zelf heel duidelijke documentatie. Deze kan gevonden worden op volgende pagina's:

GitHub Bootcamp

GitHub Features

Help