Snapshots

Op shares is online backup aanwezig in de vorm van snapshots. Een snapshot is een momentopname die leesbaar maar niet wijzigbaar is. Snapshots stellen u in staat om eigen data te herstellen bij verlies, zonder tussenkomst van DICT.

Voor de "vorige versies" (snapshotting) kunt u teruggaan tot:


Ga als volgt te werk, in de Verkenner.

Om een vorige versie te herstellen (een vorige versie terughalen)

 1. Klik met de rechtermuisknop op de map of het bestand dat u wilt herstellen.
 2. Klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad "Vorige Versies" ("Previous Versions"). U ziet dan een lijst met de beschikbare vorige versies.
 4. Kies de vorige versie die u wilt herstellen en klik op weergeven. Het programma waaraan het bestand is gekoppeld, wordt geopend, zodat u deze vorige versie kunt bekijken.
 5. Als het de versie is die u zoekt, sluit u het programma. U kunt dan verder met de volgende stap.
  Als het niet de juiste versie is, opent u een andere vorige versie totdat u de gewenste gevonden hebt.
 6. U kunt nu kiezen hoe u de vorige versie wilt herstellen.
 7. U hebt nu uw vorige versie van uw map of bestand terug.

Verwijderde mappen of bestanden herstellen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de map waarin de map of het bestand dat u wilt herstellen zich bevond.
 2. Klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad "Vorige Versies". U ziet dan een lijst met de beschikbare vorige versies.
 4. Selecteer het bestand dat u wilt herstellen en klik op Herstellen.