Encryptietools

Encryptie is een methode om met behulp van een algoritme gegevens te coderen zodat ze onbruikbaar zijn voor derden. Alleen met behulp van de juiste sleutel -een geheim wachtwoord- kunnen de originele gegevens weer worden ontcijferd.


Encryptie van data

De harddisk (systeemschijf) van je laptop encrypteren is verplicht.


Encryptie van bestanden en mappen of volumes, ook voor interne en externe cloud opslag, ook voor e-mail bijlages wanneer het e-mail bericht zelf niet geëncrypteerd is.

Snel één of enkele bestanden encrypteren: symmetrische encryptie (wachtwoord gebaseerd).

LET OP: Het is erg belangrijk om je wachtwoord te onthouden, omdat je het nodig hebt om toegang te krijgen tot je gecodeerde gegevens.


Container-encryptie: een encrypted file container maken of een externe (fysieke) harde schijf of USB-stick versleutelen


Encryptie van e-mail

Digital signature en encryptie van e-mail berichten met public key cryptografie


Gerelateerde inhoud