Draadloos internet aan UGent

Draadloos internet aan UGent

Draadloos verbinden, gebruik Eduroam

Op verschillende locaties binnen de universiteit kunnen personeelsleden en studenten met hun laptop, tablet of smartphone via Eduroam draadloos aansluiten op het internet en het UGent netwerk.

Bereik van het draadloos netwerk op de werkplek

Indien u vragen heeft over de beschikbaarheid van draadloos netwerk op de werkplek, kunt u terecht bij uw facultaire vertegenwoordiger in de ICT-Gebruikerscommissie.
Zie www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/ict-gebruikerscommissie, klik op "Samenstelling".
De facultaire vertegenwoordigers plegen overleg binnen de faculteiten en leggen de zwaartepunten qua WiFi nood voor op de ICT-Gebruikerscommissie.
Op basis van hun input zal de ICT-Commissie prioriteiten vastleggen voor de verdere uitrol van WiFi.

Draadloos netwerk in UGent studentenhomes

Opmerking

Het is niet toegelaten eigen draadloze toegangspunten (wireless access points) te installeren op het netwerk van UGent!