UGent Congres: beheer de inschrijvingen en betalingen voor uw evenement online

Eind 2023 stoppen we met de MOJO congresregistratiesoftware. We dringen er dan ook op aan om geen congrespagina’s meer aan te maken die niet eindigen vóór 31/12/2023.
Voor congressoftware met koppeling naar een betaalplatform worden verschillende opties bekeken. Meer info volgt binnenkort.

Wat?

Met de MOJO congresregistratiesoftware kunt u online inschrijvingen en betalingen beheren voor uw evenement (congres, symposium, conferentie, ..).

Na het doorgeven van de gegevens over uw evenement, zoals naam, data, verschillende mogelijkheden tot inschrijving, prijzen, betalingsmethodes, bevestigingsberichten en te versturen e-mails, zal voor u een online registratieformulier worden aangemaakt. Ook zal u toegang krijgen tot de opdrachtgeveromgeving van de software. In deze omgeving kunt u na inloggen de inschrijvingen en betalingen voor uw evenement beheren en exporteren. Indien u dit wenst kunt u tijdens het evenement gebruik maken van de balieomgeving. In deze omgeving kunt u gemakkelijk deelnemers in- en uitchecken en aanwezigheidslijsten opstellen.

Het aanmaken van een evenement gebeurt na aanvraag . Gelieve hiervoor tijdig contact op te nemen met congres@UGent.be.

Indien u geen online betalingen nodig hebt, gebruikt u best de Event Manager. Hiermee kunt u volledig zelf evenementen aanmaken en beheren.

Voor wie?

Hoe?

Handleidingen voor het gebruik van de opdrachtgeveromgeving en balieomgeving kunt u hieronder downloaden. In de handleiding voor de opdrachtgevers wordt ook uiteengezet hoe u best een formulier test alvorens het publiek te maken.

Handleiding balie

Handleiding opdrachtgevers