Draadloos internet aan UGent: Eduroam

Draadloos internet aan UGent: Eduroam

Draadloos verbinden, gebruik Eduroam

Op verschillende locaties binnen de universiteit kunnen personeelsleden en studenten met hun laptop, tablet of smartphone via Eduroam draadloos aansluiten op het internet en het UGent netwerk.

Wanneer u op bezoek bent bij een ander binnen- of buitenlandse instelling die bij Eduroam aangesloten is, kunt u met diezelfde laptop, tablet of smartphone het draadloze netwerk op; u heeft dan toegang tot het internet en het UGent netwerk.

Omgekeerd kunnen studenten en personeelsleden van andere deelnemende instellingen, met hun toestel, binnen UGent gebruik maken van Eduroam; ze krijgen dan toegang tot het internet en het netwerk van hun thuisinstelling.

UGentGuest netwerk

Bezoekers aan UGent die niet over Eduroam beschikken en ook geen recht hebben op een bezoekersstatuut kunnen toegang aanvragen tot UGentGuest netwerk.

Bereik van draadloos netwerk op de werkplek

Indien u vragen heeft over de beschikbaarheid van draadloos netwerk op de werkplek, kunt u terecht bij uw facultaire vertegenwoordiger in de ICT Gebruikerscommissie.
Zie www.ugent.be/intranet/nl/bestuur/centraal/ict-gebruikerscommissie, klik op "Samenstelling".
De facultaire vertegenwoordigers plegen overleg binnen de faculteiten en leggen de zwaartepunten qua WiFi nood voor op de ICT Gebruikerscommissie.
Op basis van hun input zal de ICT Commissie prioriteiten vastleggen voor de verdere uitrol van WiFi.
Meer info vindt u in de verslagen van de ICT Commissie en de ICT Gebruikerscommissie.

Bereik van draadloos netwerk in UGent studentenhomes