UGent account

Alle studenten en medewerkers van UGent krijgen een account waarmee ze toegang hebben tot de online diensten van de universiteit.


Medewerkers

 • Nieuwe UGent personeelsleden ontvangen automatisch via e-mail een uitnodiging om hun account te activeren.
 • Geaffilieerde onderzoekers (medewerkers van één van de AUGent associatiepartners die actief zijn binnen een door de UGent gecoördineerd onderzoeksplatform) ontvangen na registratie automatisch hun accountgegevens.
 • Indien voor vrijwillige- en onbezoldigde medewerkers een account werd aangevraagd, ontvangen zij automatisch via e-mail een uitnodiging om hun account te activeren.
 • Personeelsleden die met pensioen gaan behouden 2 jaar een volwaardig account (daarna jaarlijks verlengbaar). Dit geldt ook voor emeriti.

Studenten

 • Nieuwe UGent studenten ontvangen automatisch via e-mail een uitnodiging om hun account te activeren.
 • Bij herinschrijving (ook na onderbreking studies) wordt je account terug geactiveerd. Wachtwoord vergeten?
 • Studenten met een examencontract hebben recht op een account voor de periode van hun inschrijving mits betaling van 200 euro.
 • Studenten van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs ontvangen automatisch via e-mail een uitnodiging om hun account te activeren.
 • Jobstudenten hebben recht op een account mits aanvraag via de helpdesk.

Externen

 • Geregistreerde, inwonende partners in de homes (in het bijzonder in Home Heymans) hebben recht op een account op aanvraag via de helpdesk, voorwaarde is dat men als bewoner geregistreerd staat in Oasis.
 • Houders van een bezoekerskaart ontvangen hun accountgegevens na aanvraag via de helpdesk (binnen- of buitenlandse bezoekers die in het kader van een wetenschappelijk uitwisselingsproject tijdens een bepaalde periode op de UGent aanwezig zijn, hebben recht op een account mits ze formeel vanwege DOWA of DOZA het bezoekersstatuut toegekend krijgen).
 • Externe onderwijsverstrekkers kunnen een account bekomen zolang hun betrokkenheid bij een door de UGent ingerichte opleiding in OASIS opgenomen is.
 • Externe leden van de Raad van Bestuur hebben recht op een account en kunnen die op aanvraag tot 5 jaar na het verlaten van het bestuursorgaan behouden.
 • Externen die geen recht hebben op een UGent account kunnen op uitnodiging en na registratie aan de hand van een e-mailadres een externe account verkrijgen voor een beveiligde, gepersonaliseerde toegang tot bepaalde webtoepassingen van de Universiteit Gent.
 • Registeren van externe medewerkers in de personeelsdatabase.