Gedeelde netwerkschijven voor personeelsleden

UGent medewerkers kunnen gedeelde netwerkschijven ("shares") bekomen:

Toegang tot gedeelde netwerkschijven voor personeelsleden ("shares")

Bij het aanvragen van een gedeelde netwerkschijf ("share") geeft de aanvrager op welke gebruikers toegang moeten hebben tot de share.
Nadien kunnen er op vraag gebruikers toegevoegd of verwijderd worden.

Het kan gaan om:

Enkel deze gebruikers kunnen de share aankoppelen of "mounten"; enkel zij krijgen de share te zien.