Webhosting bij DICT voor bv. een labo, onderzoeksgroep of congres

Voor personeelsleden biedt DICT naast de mogelijkheid om een persoonlijke website te hosten op webhost, nu ook de mogelijkheid een website voor entiteiten zoals labo's, onderzoeksgroepen, congressen e.d. te hosten.
Opmerking: voor een website specifiek voor een faculteit of vakgroep geniet hosting bij het portaal de voorkeur.

Het verschil met een persoonlijke website is dat de mogelijkheid wordt geboden om de site op een eenvoudige manier met verschillende gebruikers te onderhouden en dat u een verkorte URL bekomt zoals bv. www.tandheelkunde.ugent.be.

Wat bieden we?

Welke informatie hebben we nodig?

Hoe aanvragen?

Hoe gebruiken?

Extra's en opmerkingen