Webhosting bij DICT

Webhosting bij DICT voor bv. een labo, onderzoeksgroep of congres

Voor personeelsleden biedt DICT naast de mogelijkheid om een persoonlijke website te hosten op webhost, nu ook de mogelijkheid een website voor entiteiten zoals labo's, onderzoeksgroepen, congressen e.d. te hosten.
Opmerking: voor een website specifiek voor een faculteit of vakgroep geniet hosting bij het portaal de voorkeur.

Het verschil met een persoonlijke website is dat de mogelijkheid wordt geboden om de site op een eenvoudige manier met verschillende gebruikers te onderhouden en dat u een verkorte URL bekomt zoals bv. www.tandheelkunde.UGent.be.

Wat bieden we?

 • We bieden op webhost een netwerkschijf, ook wel share genoemd, die u op uw eigen computer kan mounten en gebruiken. Dus naast uw C:-schijf en evt. D:-schijf heeft u dan bv. een W:-schijf voor uw website. U kan uw webpagina's, aangemaakt op uw eigen computer, eenvoudig on-line zetten door uw html-bestanden te kopiëren naar die netwerkschijf.
 • De netwerkschijf kan door verschillende gebruikers - die door de contactpersoon worden opgegeven - gemount en gebruikt worden. De bestanden van de website kunnen dus door elk van die gebruikers bijgewerkt worden.
 • De beschikbare ruimte op deze netwerkschijf bedraagt 1 GB. Dit quotum staat los van het eigen quotum van elk van die gebruikers en is dus volledig beschikbaar voor de website.
 • Bij de netwerkschijf hoort ook een verkorte URL van de vorm www.gekozennaam.UGent.be. Hierin is de 'gekozennaam' de naam van de vakgroep, labo, onderzoeksgroep of het congres. Deze verkorte URL moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Welke informatie hebben we nodig?

 • U geeft de verkorte URL op die u wenst (www.gekozennaam.UGent.be).
  De beperkingen en voorwaarden waaraan deze URL moet voldoen:
  • De URL eindigt steeds op .UGent.be
  • U kan slechts 1 verkorte URL per netwerkschijf bekomen.
  • Enkel letters, cijfers en het "-" teken zijn toegelaten, en de gekozennaam begint steeds met een letter.
  • De gekozennaam is maximaal 25 tekens.
  • De verkorte URL mag nog niet bestaan.
  • De gekozennaam moet duidelijk zijn en de inhoud dekken.
  Kies dus een niet te lange naam, de URL moet nl. eenvoudig in te tikken zijn zonder al te veel kans op fouten, ook door anderstaligen. In URLs worden woorden meestal aan elkaar geplakt. Het gebruik van het "-" teken is te vermijden.
  Let er ook op een voldoende duidelijke en specifieke naam te kiezen. De URL kan u met hoofd- of kleine letters gebruiken, naar keuze.
 • U geeft een beknopte omschrijving van de webshare. Geef ook op waar de eventuele afkorting voor staat.
 • Wie moet toegang krijgen tot de netwerkschijf of share? M.a.w. Wie krijgt toestemming om de website bij te werken? Enkel personeel of 3de cyclus studenten komen hiervoor in aanmerking.

Hoe aanvragen?

 • U kan deze netwerkshare en bijhorende verkorte URL aanvragen via een webformulier. U dient zich hiervoor wel eerst aan te melden met uw loginnaam en centraal wachtwoord.

Hoe gebruiken?

 • Na een verificatie van de gegevens, wordt de webruimte, indien alles in orde is, voorzien. De aanvrager krijgt dan onderstaande info van de helpdesk via e-mail. De sharenaam wordt door ons toegekend en is een unieke naam die gebruikt dient te worden bij het mounten van de netwerkschijf.
 • Verkorte URL: www.gekozennaam.UGent.be 
  (op aanvraag ook zonder de www. ervoor)
  
  Sharenaam: \\files.ugent.be\loginnaam
  
  Toegelaten gebruikers: 
  loginnaam en naam van de toegelaten gebruiker(s)
  
 • Mount de netwerkschijf \\webhost\sharenaam op uw eigen computer, bv. als W:-schijf (W voor website). Dit kan door elk van de opgegeven gebruikers gebeuren. Meer info over het mounten.
 • Maak uw website (html-bestanden) aan en kopieer deze naar de netwerkschijf (bv. je W:-schijf). De file index.html is de startpagina en wordt weergegeven als u de verkorte URL intikt in een webbrowser. Bij de aanmaak van de webruimte werd door ons een voorlopige index.html voorzien.
 • Test de verkorte URL uit en als alles ok is, kan u de nieuwe URL publiek maken. Voor labo's of vakgroepen kan u de site ook registreren via het luik Organisatiebeheer in Apollo, zodat deze als vakgroep of labo site opgenomen wordt in het portaal onder Contact-Info.

Extra's en opmerkingen

 • Het is mogelijk om een 'eigen webserver' te migreren naar 'webhosting bij DICT' met behoud van de huidige URL in de vorm van http://naam.ugent.be (dus zonder www.)
 • Indien u de website van de vakgroep, labo,... op uw 'persoonlijke website' had ondergebracht, dan is het eenvoudig deze over te zetten naar de aangevraagde netwerkschijf. Op uw eigen computer mount u zowel uw persoonlijke netwerkschijf (bv. H:-schijf), als de nieuwe netwerkschijf van de website van vakgroep, labo,... (bv. W:-schijf). Op uw eigen computer kun u dan de bestanden overslepen van de ene netwerkschijf naar de andere om de website te verplaatsen.
  Wil u bijkomend dat de oude pagina automatisch doorschakelt naar de nieuwe, dan kan u een redirect-pagina plaatsen als start- en enige pagina op uw oude website. U noemt deze index.html en geeft die volgende inhoud, waarbij u het correcte nieuwe adres opgeeft uiteraard.
  
  <html>
  <head>
  <title>redirect</title>
  <meta http-equiv="refresh" content="3;URL=http://www.naam.UGent.be/">
  </head>
  <body>
  <h3>Onze website is verplaatst</h3>
  Binnen een aantal seconden wordt u automatisch doorgeschakeld naar
  onze nieuwe website. Gelieve uw bookmarks aan te passen met het nieuwe
  adres <a href="http://www.naamke.UGent.be/">http://www.naam.UGent.be/</a>.
  </body>
  </html>
  
 • Indien u wenst gebruik te maken van scripts op deze share, zult u wellicht permissies van bestanden moeten wijzigen.
 • Voor interactieve toegang tot persoonlijke en gedeelde webruimte: hiervoor werd een server met de naam webssh.ugent.be opgezet. Zie: Interactief inloggen - Centrale schijfruimte benaderen.
 • Het gebruik van cgi scripts is mogelijk, maar gebruik geen scripts waarvan u niet de volledige werking begrijpt! We kunnen u ook niet helpen bij problemen met de werking van scripts indien u ze zelf niet begrijpt.
 • Let op bij gebruik van tooltjes voor statistieken en dergelijke. Sommige daarvan genereren advertenties, wat absoluut niet in overeenstemming is met de regels van goed gebruik!
 • De UGent webservers ondersteunen geen Active Server Pages (ASP).