Verbinding maken (mounten) met netwerkschijven

Wat is mounten ?

Om gebruik te maken van de aangeboden centrale schijfruimte moet u verbinding maken met de netwerkschijven waartoe u toegang heeft. U moet de netwerkschijven aankoppelen of mounten.

Wanneer een netwerkschijf gemount is ziet u de schijfletter en/of schijfnaam gekoppeld aan de schijfruimte in de (Windows) Verkenner of (Mac) Finder. U kunt dan bestanden openen of opslaan op de netwerkschijf.

Een aantal netwerkschijven worden automatisch aangekoppeld op Athena en op alle (ook publieke) pc's die opgenomen zijn in het Active Directory domein.

ⓘ Nieuwe netwerkschijven zal u wel moeten toevoegen.
Tip: kijk vooraf na of de netwerkschijven niet automatisch aangekoppeld zijn.

Hoe mounten?

Mounten op een Windows toestel

SMB versie 3.1.1

De shares maken gebruik van SMB versie 3.1.1
Dit kan op verouderde toestellen problemen veroorzaken.
Raadpleeg dit overzicht van Windows versies en hun SMB ondersteuning

Aangesloten op het UGentNet

Let op: de computer moet correct aangesloten zijn op UGentNet. Dat wil zeggen dat u buiten UGentNet vooraf een VPN-verbinding moet opzetten.

Schijfletter

Bij het mounten (aankoppelen) kent u een schijfletter (drive letter) toe aan de netwerkschijf.

Een aantal drive letters zijn gereserveerd voor automatisch mounten, deze mag u dus niet gebruiken!.
Volgende letters zijn niet toegestaan: A, B, C, H, S, W, X, Y en Z.

Overzicht van drive letters en netwerkschijven
Drive letter Netwerkschijf
Vervang in de onderstaande drivemappings jpeeters met je eigen UGent-gebruikersnaam.
H: voor uw homedrive, persoonlijke schijfruimte;
wordt automatisch aangekoppeld op Athena en op alle pc's die geïnstalleerd werden via de rollout en opgenomen zijn in het Active Directory domein.
Drivemapping is: \\files.ugent.be\jpeeters\home
S: enkel voor UGent personeel: voor al uw gedeelde netwerkschijven (shares) samen;
wordt automatisch aangekoppeld op Athena en op alle pc's die geïnstalleerd werden via de rollout en opgenomen zijn in het Active Directory domein.
Drivemapping is: \\files.ugent.be\jpeeters\shares
W: voor uw persoonlijke webruimte en webshares
Drivemapping is: \\files.ugent.be\jpeeters\www
 1. Klik op Bureaublad.
 2. Klik op Windowstoets + E. Een verkenner venster opent.
 3. Klik in de werkbalk bovenaan op Computer.
 4. Klik nu op Netwerkverbinding maken.
 5. Kies bij Station: een toegestane, nog niet gebruikte drive letter.
 6. Geef als Map \\files.ugent.be\jpeeters\ in en klik op OK.
 7. Vink Opnieuw verbinding maken bij aanmelden aan.
 8. Als u een computer gebruikt die niet werd uitgerold door UGent, of van buiten UGentNet verbindt, vink dan Verbinding maken met andere referenties aan.
 9. Klik op Voltooien.
 10. Indien u Verbinding maken met andere referenties aanvinkte, zal er nu gevraagd worden om in te loggen.
  Zet ugent.be\ voor uw gebruikersnaam, bijvoorbeeld ugent.be\jpeeters.
  Windows referenties
  Vink Mijn referenties onthouden enkel aan op vaste toestellen die steeds met UGentNet verbonden zijn, en uitgerold zijn door UGent.

Mounten op Mac OS

Noot: Vervang in de onderstaande drivemappings jpeeters met je eigen UGent-gebruikersnaam

UGentNet

Let op: de computer moet correct aangesloten zijn op UGentNet. Dat wil zeggen dat u buiten UGentNet vooraf een VPN-verbinding moet opzetten.

Schijfnaam

Mac OS gebruikt geen schijfletter maar een schijfnaam om naar een gemounte (netwerk)schijf te verwijzen.

Op deze manier kunt u uw netwerkschijven bereiken:

Mounten op Linux

Noot: Vervang in de onderstaande drivemappings jpeeters met je eigen UGent-gebruikersnaam.

SMB versie 3.1.1

De shares maken gebruik van SMB versie 3.1.1. Dit kan op sommige distributies problemen veroorzaken.
Linux kernels ouder dan versie 4.17 (zie Linux kernel version history) bevatten een bug waardoor de shares niet kunnen gemount worden.
Controleer of je een recente kernel gebruikt indien je problemen ondervindt.

UGentNet

Let op: de computer moet correct aangesloten zijn op UGentNet. Dat wil zeggen dat u buiten UGentNet vooraf een VPN-verbinding moet opzetten.

Share openen met de smbclient

Met het commando smbclient krijg je een tijdelijke ftp-achtige toegang tot een netwerkshare.

Geef voor de smbclient de parameter -m smb3 mee.
Bvb.: smbclient -U UGENT/jpeeters //files.ugent.be/jpeeters -m smb3

Er wordt na het invoeren van dit command naar het wachtwoord gevraagd.

SMB shares mounten

Geef voor de mounts (bvb. in /etc/fstab) zeker volgende opties mee: vers=3.11 en echo_interval=5 mee.
Raadpleeg de man page van mount.cifs.

Let op: voor DFS links moet zowel een recente versie van cifs-utils als keyutils geïnstalleerd zijn.


Voor een gewone share:

Maak eerst het mountpoint aan (doe dit als root):
$ sudo mkdir -p /mnt/<sharenaam>/

Maak een bestand aan met jouw (of dat van een systeemgebruiker) UGent credentials:
$ mkdir -p /home/<lokale_gebruikersnaam>/.credentials/
$ touch /home/<lokale_gebruikersnaam>/.credentials/ugentcredentials

ⓘ Beveilig die map en dat bestand:
chmod -R go-rwx /home/<lokale_gebruikersnaam>/.credentials/

Plaats volgende regels in het ugentcredentials bestand (gebruik nano, vi of een andere teksteditor):
user=jpeeters
pass=<ugent_wachtwoord>
dom=UGENT

ⓘ Respecteer de hoofdlettergevoeligheid

Plaats dan volgende regel in het /etc/fstab bestand:
//files.ugent.be/jpeeters/shares/<sharenaam> /mnt/<sharenaam> cifs credentials=/home/<lokale_gebruikersnaam>/.credentials/ugentcredentials,noperm,vers=3.11,sec=ntlmv2i 0 0


Voor een webshare, type https://<webshare>.ugent.be/

Volg eerst de stappen zoals hierboven beschreven i.v.m. de credentials en het aanmaken van het mountpoint.
Maak een apart credentialsbestand per account.

Plaats volgende regel in het /etc/fstab bestand:
//files.ugent.be/jpeeters/www/shares/<sharenaam> /mnt/<sharenaam> cifs credentials=/home/<lokale_gebruikersnaam>/.credentials/ugentcredentials,noperm,vers=3.11,sec=ntlmv2i 0 0


Voor je persoonlijke webshare, type https://users.ugent.be/~jpeeters/

Volg eerst de stappen zoals hierboven beschreven i.v.m. de credentials en het aanmaken van het mountpoint.
Maak een apart credentialsbestand per account.

Plaats volgende regel in het /etc/fstab bestand:
//files.ugent.be/jpeeters/www/ /mnt/<sharenaam> cifs credentials=/home/<lokale_gebruikersnaam>/.credentials/ugentcredentials,noperm,vers=3.11,sec=ntlmv2i 0 0


Opmerkingen

top