Verbinding maken (mounten) met netwerkschijven

Wat?

Om gebruik te maken van de aangeboden centrale schijfruimte moet u verbinding maken met de netwerkschijven waartoe u toegang heeft. U moet de netwerkschijven aankoppelen of "mounten".

Wanneer een netwerkschijf gemount is ziet u de schijfletter en/of schijfnaam gekoppeld aan de schijfruimte in de (Windows) Verkenner of (Mac) Finder. U kunt dan bestanden openen of opslaan op de netwerkschijf.

Een aantal netwerkschijven worden automatisch aangekoppeld op Athena en op alle (ook publieke) PC's die geïnstalleerd werden via de rollout en opgenomen zijn in het Active Directory domein.

Nieuwe netwerkschijven zal u WEL moeten toevoegen.
Tip: kijk vooraf na of de netwerkschijven niet automatisch aangekoppeld zijn.

Hoe mounten?

Mounten op een Windows toestel

Let op: de computer moet correct aangesloten zijn op UGentNet. Dat wil zeggen dat u buiten UGentNet vooraf een VPN-verbinding moet opzetten.

Bij het mounten (aankoppelen) kent u een schijfletter ("drive letter") toe aan de netwerkschijf. Volgende letters zijn niet toegestaan: A, B, C, H, S, W, X, Y en Z.

Een aantal drive letters zijn gereserveerd voor automatisch mounten, deze mag u dus niet gebruiken!

H: voor uw homedrive, persoonlijke schijfruimte;
wordt automatisch aangekoppeld op Athena en op alle PC's die geïnstalleerd werden via de rollout en opgenomen zijn in het Active Directory domein.
Drivemapping is:
\\files.ugent.be\loginnaam\home
S: enkel voor UGent personeel: voor al uw gedeelde netwerkschijven ("shares") samen;
wordt automatisch aangekoppeld op Athena en op alle PC's die geïnstalleerd werden via de rollout en opgenomen zijn in het Active Directory domein.
Drivemapping is:
\\files.ugent.be\loginnaam\shares
W: voor uw persoonlijke webruimte en webshares
Drivemapping is:
\\files.ugent.be\loginnaam\www
 1. Klik op "Bureaublad".
 2. Klik op Windowstoets + E. Een verkenner venster opent.
 3. Klik in de werkbalk bovenaan op "Computer".
 4. Klik nu op "Netwerkverbinding maken".
 5. Kies bij "Station:" een toegestane, nog niet gebruikte drive letter.
 6. Geef als "Map:" (bijvoorbeeld) \\files.ugent.be\loginnaam in en klik op "OK".
 7. Vink "Opnieuw verbinding maken bij aanmelden" aan.
 8. Als u een computer gebruikt die niet werd uitgerold door UGent, of van buiten UGentNet verbindt, vink dan "Verbinding maken met andere referenties" aan.
 9. Klik op "Voltooien".
 10. Indien u "Verbinding maken met andere referenties" aanvinkte, zal er nu gevraagd worden om in te loggen.
  Zet UGent.be\ voor uw loginnaam, bijvoorbeeld UGent.be\jpeeters
  Vink "Mijn referenties onthouden" enkel aan op vaste toestellen die steeds met UGentNet verbonden zijn.

Mounten op een Mac (MacOS X of hoger)

Let op: de computer moet correct aangesloten zijn op UGentNet. Dat wil zeggen dat u buiten UGentNet vooraf een VPN-verbinding moet opzetten.

Mac OS X gebruikt geen schijfletter ("drive letter") maar een schijfnaam om naar een gemounte (netwerk)schijf te verwijzen.

Op deze manier kunt u uw netwerkschijven bereiken:

Mounten op Linux

Let op: de computer moet correct aangesloten zijn op UGentNet.Dat wil zeggen dat u buiten UGentNet vooraf een VPN-verbinding moet opzetten.

De shares maken gebruik van SMB versie 3. Dit kan op sommige distributies problemen veroorzaken.
Hou daarom rekening met volgende zaken:

Mounten op Ubuntu

Let op: de computer moet correct aangesloten zijn op UGentNet. Dat wil zeggen dat u buiten UGentNet vooraf een VPN-verbinding moet opzetten.

Opmerkingen

top