Publieke computers (PC-klas, PC-knooppunt, PC-zaal, PC-ruimte)

In alle faculteiten en op enkele centrale locaties zijn meerdere PC-klassen ingericht. De meeste zijn zowel geschikt voor klassikaal onderricht als voor vrij oefenen. De uitbating valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de faculteit (openingsuren, netheid, kleine defecten, etc.). Het systeembeheer wordt waargenomen door DICT.

In de bibliotheek van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben studenten ook 's avonds toegang tot een goed uitgeruste PC-ruimte.
De openingsuren werden daartoe uitgebreid tot 22 uur (op vrijdag tot 17 uur - en exclusief feestdagen en paasverlof).
De ruimte is 's avonds toegankelijk via Tweekerkenstraat 2 - lift naar de derde verdieping.

Multimediazaal DICT

Dit auditorium met maximaal 60 plaatsen is speciaal uitgerust met audio- en videoapparatuur voor videoconferenties (vb. teleclassing, doktoraatsverdedigingen met juryleden op remote sites, ...) Deze ruimte kan worden gereserveerd voor opleiding van personeelsleden. De Multimediazaal staat tijdens de diensturen ter beschikking van UGent-personeelsleden. Er kunnen op aanvraag (maximaal 30) laptops worden voorzien voor personeelsopleidingen.

Reserveren via: centauro.ugent.be