Netwerkschijven via Athena

Als u in de map "Office" op "File Explorer" klikt, ziet u een lijst van beschikbare schijven.

Automatisch aangekoppeld

Een aantal netwerkschijven worden automatisch aangekoppeld:

H:-schijf

persoonlijke schijfruimte; uw homedrive
Voor elke applicatie die u opstart via Athena heeft u automatisch uw homedrive of H:-schijf ter beschikking.
Bij het openen of opslaan van een bestand in eender welke applicatie wordt de H:-schijf u als standaard locatie voorgesteld.

S:-schijf

enkel voor UGent personeel: al uw gedeelde netwerkschijven ("shares") samen; pas zichtbaar als u na opstarten eerst op F5 drukt!


Netwerkschijven (shares) toevoegen

U kunt zelf verbinding maken met netwerkschijven voor de duur van uw sessie. Volg de procedure die wordt beschreven bij "Mounten op een Windows toestel".

Enkel voor personeel: om netwerkschijven blijvend te mounten, dient u dit aan te vragen. De bijkomende netwerkschijven worden dan voor u toegevoegd.

Tip: kijk eerst na op de S:-schijf of de netwerkschijf niet automatisch aangekoppeld is.

Contacteer de DICT HelpMe met volgende informatie:

Volgende letters zijn niet toegestaan: A, B, C, H, S, W, X, Y en Z.Voor meer info over het gebruik van (netwerk)schijven, zie: Bestanden opslaan of openen op de pagina Hoe Athena gebruiken?