Opzetten van een persoonlijke website

Opzetten van een persoonlijke website

Iedereen die een account heeft bij DICT kan een persoonlijke website opzetten. U gaat als volgt te werk:

1. Maak de bestanden van uw website aan. De startpagina krijgt de naam index.html (case sensitive).

Voor het aanmaken van een website bestaan verschillende mogelijkheden die ruim beschreven staan in verschillende tutorials die u op het Internet vindt. Om webpagina's beschikbaar te stellen op één van onze servers gelden volgende voorwaarden:

 • Gezien de webserver een Unix-server is, zijn de bestandsnamen hoofdlettergevoelig (case-sensitive). Dat wil zeggen dat een bestand Index.html een ander bestand is dan index.html. Hou daar dus rekening mee bij het aanmaken van uw website.
 • De startpagina geeft u de naam index.html (kleine letters). Op die manier zal de website, na het overzetten op de webserver, op het internet te vinden zijn.
  De URL (het webadres) heeft deze vorm:
  http://users.UGent.be/~loginnaam/
  
  Opgelet: geeft u de startpagina een andere naam dan index.html, dan krijgt u bij het surfen naar bovenstaande URL (webadres) de lijst van alle bestanden in de directory te zien en dat is niet gewenst.

2. De bestanden overzetten naar uw webruimte (uw "WWW map" op de webserver)

U kan uw zopas aangemaakte website nu overzetten naar de server door ze te kopiëren naar uw webruimte (uw "WWW map" op de webserver).

Hoe u een netwerkschijf kan mounten (aankoppelen), leest u op de pagina "Netwerkschijven mounten". Kopiëren van bestanden van de eigen computer naar een netwerkschijf is analoog met het kopiëren van bestanden tussen twee mappen op dezelfde computer.

De webruimte bevindt zich op webhost.

\\webhost\<loginnaam>

De webruimte is ook beschikbaar via files.

\\files\<loginnaam>\www\users

Bij het mounten van de netwerkschijf bevindt u zich onmiddellijk in de WWW map.

Opgelet: als u thuis uw website wilt bijwerken, moet u de netwerkschijf kunnen bereiken.
Dat kan op twee manieren:

3. Test uw website

Heeft u minstens een bestand index.html aangemaakt en overgezet naar de webserver, dan kan u uw website gaan bekijken. U surft naar http://users.UGent.be/~loginnaam.

Zie ook de pagina persoonlijke website niet bereikbaar.

4. Nuttige info

 • Bij het aanmaken en beschikbaar stellen van uw website staan de permissies standaard correct. Voor HTML-bestanden is dit 644: read & write voor de eigenaar van de file en read voor alle anderen. Bij het gebruik van scripts, moet u de permissies wel aanpassen, zodat die uitvoerbaar zijn, in de meeste gevallen moeten die ook leesbaar staan (bv. 755 read & write & execute voor de eigenaar van de file en read & execute voor alle anderen).
 • U kan de toegang tot uw webpagina's beperken d.m.v. htaccess en htpasswd.
 • Voor interactieve toegang tot persoonlijke en gedeelde webruimte: hiervoor werd een server met de naam webssh.ugent.be opgezet. Zie: Interactief inloggen - Centrale schijfruimte benaderen.
 • Extra's die beschikbaar zijn op webhost: Scripts: php en daarnaast kunnen perl, python, shell scripts en linux binaries gebruikt worden via cgi.
  Andere server side technologieën worden niet aangeboden (dus geen server side java, asp e.d.). Client side technologieën zoals javascript zijn browser-afhankelijk, staan los van de server en kunnen dus wel.
 • Het gebruik van cgi scripts is mogelijk, maar gebruik geen scripts waarvan u niet de volledige werking begrijpt! We kunnen u ook niet helpen bij problemen met de werking van scripts indien u ze zelf niet begrijpt.
 • Let op bij gebruik van tooltjes voor statistieken en dergelijke. Sommige daarvan genereren advertenties, wat absoluut niet in overeenstemming is met de regels van goed gebruik!