Opzetten van een persoonlijke website

Opzetten van een persoonlijke website

Iedereen die een account heeft bij DICT kan een persoonlijke website opzetten. U gaat als volgt te werk:

1. Maak de bestanden van uw website aan. De startpagina krijgt de naam index.html (case sensitive).

Voor het aanmaken van een website bestaan verschillende mogelijkheden die ruim beschreven staan in verschillende tutorials die u op het Internet vindt. Om webpagina's beschikbaar te stellen op één van onze servers gelden volgende voorwaarden:

2. De bestanden overzetten naar uw webruimte (uw "WWW map" op de webserver)

U kan uw zopas aangemaakte website nu overzetten naar de server door ze te kopiëren naar uw webruimte (uw "WWW map" op de webserver).

Hoe u een netwerkschijf kan mounten (aankoppelen), leest u op de pagina "Netwerkschijven mounten". Kopiëren van bestanden van de eigen computer naar een netwerkschijf is analoog met het kopiëren van bestanden tussen twee mappen op dezelfde computer.

De webruimte bevindt zich op webhost.

\\webhost\<loginnaam>

De webruimte is ook beschikbaar via files.

\\files\<loginnaam>\www\users

Bij het mounten van de netwerkschijf bevindt u zich onmiddellijk in de WWW map.

Opgelet: als u thuis uw website wilt bijwerken, moet u de netwerkschijf kunnen bereiken.
Dat kan op twee manieren:

3. Test uw website

Heeft u minstens een bestand index.html aangemaakt en overgezet naar de webserver, dan kan u uw website gaan bekijken. U surft naar https://users.UGent.be/~loginnaam.

Zie ook de pagina persoonlijke website niet bereikbaar.

4. Nuttige info

top