Website voor vakgroep, labo, project, ...

Hosting in het portaal voor UGent-entiteiten zoals vakgroepen, onderzoeksgroepen, ...

  • voor de centrale administraties, faculteiten en vakgroepen
  • geen technische voorkennis vereist
  • technische en inhoudelijke ondersteuning
  • meer info

Noot: Indien na overleg met portaalbeheer blijkt dat hosting in het portaal niet de beste optie is, dan is hosting bij DICT een alternatief:


Hosting bij DICT

  • voor een brede waaier aan websites in functie van de UGent
  • er is een zelf te kiezen verkorte URL aan verbonden: gekozennaam.ugent.be (met alias www.gekozennaam.ugent.be)
  • technische voorkennis is vereist
  • meer info

Virtuele server

  • In plaats van een eigen (fysieke) server aan te kopen, kan men een virtuele server huren op de centrale VMWare vSphere 5 omgeving.
  • meer info