Afsluiten van een UGent account

Afsluiten van een UGent account

Verwittiging via e-mail

Wanneer uw statuut is afgelopen begint een overgangsperiode van 10 dagen. Drie dagen na het vervallen van uw statuut wordt automatisch de e-mail 'Afsluiten UGent account' verstuurd. Zeven dagen na deze afsluitmail wordt uw account definitief afgesloten. Gedurende de overgangsperiode blijven mailbox en shares toegankelijk.
Bij 'UZ-medewerkers' en 'bezoekers' met een aflopend statuut wordt de afsluitmail onmiddellijk na het vervallen van het statuut verstuurd.

'UGent-personeel' wiens tewerkstellingstatuut afloopt zal hiervan ook 1 week vooraf al verwittigd worden via de e-mail Einde tewerkstelling.
Een statuut van 'vrijwillig medewerker' loopt altijd af op 1 oktober.

Instellen van een forward voor 1 jaar

E-mail die naar een afgesloten account wordt gestuurd, wordt standaard "gebouncet". De e-mail wordt teruggestuurd naar de afzender omdat het e-mailadres ongeldig is.

Studenten op de Exchange omgeving in de cloud (Office 365) kunnen vóór de effectieve afsluiting van hun account zelf via een regel in OWA automatisch hun e-mails laten doorsturen (omleiden) naar een ander e-mailadres. Dit blijft een jaar actief.

img alt here Op dit moment blijft in de Exchange omgeving van de medewerkers, eens uw contract ten einde is, een zelf vooraf ingestelde forward (via een 'regel') niet doorwerken. Indien u dit wenst kan u een mailtje met het gewenste forward adres naar de helpdesk sturen zodat we dit voor u kunnen instellen.

Personeelsleden

  • Met vragen over uw statuut (vb. contractwijzigingen) kunt u terecht bij de Directie Personeel en Organisatie.
  • Wanneer het contract niet tijdig verlengd wordt (of wordt beëindigd) zal uw account automatisch afgesloten worden.
  • UGent personeelsleden die met pensioen gaan, behouden gedurende 2 jaar een volwaardig account. Daarna kan dit account jaarlijks verlengd worden. Dit geldt niet voor UZ-personeel.
  • De voor de UGent belangrijke data op uw persoonlijke opslagruimte kan u best verplaatsen naar een gedeelde opslagruimte.

Studenten

  • Met vragen over uw statuut (vb. niet ingeschreven) kan u terecht bij de studentenadministratie.
  • U behoudt uw account tot wanneer u de universiteit verlaat. Wanneer u afstudeert en/of niet her-inschrijft voor het volgende academiejaar, wordt het account geblokkeerd eind oktober, kort na het einde van de inschrijvingsperiode. U behoudt echter toegang tot OASIS, waardoor een eventuele late inschrijving alsnog via dit systeem opgevolgd kan worden.
  • Alle oud-studenten van de UGent kunnen bij afstuderen een automatische forward instellen voor een periode van maximum 1 jaar.