Afsluiten van een UGent account

Verwittiging via e-mail

Wanneer uw statuut is afgelopen begint een overgangsperiode van 10 dagen.
Drie dagen na het vervallen van uw statuut wordt automatisch de afsluitmail 'Afsluiten UGent account' verstuurd.
Zeven dagen na deze afsluitmail wordt uw account definitief afgesloten.
Gedurende de overgangsperiode blijven mailbox(en) en shares toegankelijk.

Bij 'UZ-medewerkers' en 'bezoekers' met een aflopend statuut wordt de afsluitmail onmiddellijk na het vervallen van het statuut verstuurd.

'UGent-personeel' wiens tewerkstellingstatuut afloopt zal eveneens 1 week vooraf al verwittigd worden via de e-mail Einde tewerkstelling.
Een statuut van 'vrijwillig medewerker' loopt altijd af op 1 oktober.

Instellen van een forward voor 1 jaar

Indien er een privé e-mail adres werd ingesteld (in SAP MijnApps > Mijn Gegevens voor personeelsleden, Oasis voor studenten), zullen e-mails gedurende de periode van 1 jaar doorgestuurd worden naar dit adres.
Na deze periode zullen e-mails automatisch terug gestuurd worden naar de afzender met de melding dat het e-mail adres ongeldig is.

Personeelsleden

Studenten