Afsluiten van een UGent account

Afsluiten van een UGent account

Verwittiging via e-mail

Wanneer uw statuut is afgelopen begint een overgangsperiode van 10 dagen. Drie dagen na het vervallen van uw statuut wordt automatisch de afsluitmail 'Afsluiten UGent account' verstuurd. Zeven dagen na deze afsluitmail wordt uw account definitief afgesloten. Gedurende de overgangsperiode blijven mailbox en shares toegankelijk.
Bij 'UZ-medewerkers' en 'bezoekers' met een aflopend statuut wordt de afsluitmail onmiddellijk na het vervallen van het statuut verstuurd.

'UGent-personeel' wiens tewerkstellingstatuut afloopt zal eveneens 1 week vooraf al verwittigd worden via de e-mail Einde tewerkstelling.
Een statuut van 'vrijwillig medewerker' loopt altijd af op 1 oktober.

Personeelsleden

Studenten