Publieke computers

Uitfasering PC-klassen

Op een aantal locaties aan de UGent zijn er momenteel nog lokalen met vaste PC's ingericht. Vanaf het academiejaar 2022-2023 kiest de UGent resoluut voor het Bring Your Own Device (BYOD)-principe voor lessen. De PC-klassen met vaste computers worden uitgefaseerd en vervangen door laptopklassen. Studenten dienen dus voortaan zelf een eigen laptop te voorzien voor lessen die voorheen gebruik maakten van de vaste PC's in PC-klassen.

Door de verdere uitrol van dit principe kan de UGent veel ruimte vrijmaken op plaatsen waar nu nog een resem vaste toestellen staan. De UGent voorziet op diverse plaatsen in voldoende stopcontacten om de laptops te kunnen opladen.

Studenten die geen eigen laptop hebben, kunnen hiervoor ondersteuning krijgen door de Sociale Dienst van de UGent.


PC-klassen voor evaluaties en PC-examens

In een beperkt aantal lokalen worden de vaste PC's voorlopig nog behouden, zodat niet-periodegebonden evaluaties en PC-examens mogelijk blijven.
Dit is het geval in volgende lokalen:


Zo zijn er nog steeds een 400-tal PC's beschikbaar voor examens, waarvan ruim 300 het hele jaar door beschikbaar zijn.

De PC's in deze klassen zijn voorzien van proctoring software om toezicht te houden tijdens examens.
De ruimtes met vaste PC's kunnen ook gebruikt worden om laptopexamens af te nemen met uitzondering van PC-klas Plateau-Rozier.

De doelstelling is om in de komende jaren verder te evolueren naar examens op laptops van de studenten in plaats van op vaste PC's. Op termijn zouden vaste PC's dus bijna volledig kunnen verdwijnen uit het UGent-beeld.