UGent Global Namespace

UGent Global Namespace

  • Een Global Namespace zorgt ervoor u toegang krijgt tot (bestanden op) verschillende netwerkschijven zonder dat u het netwerkpad van elke schijf moet kennen.

  • Voor de UGent Global Namespace is de schijfletter G: gereserveerd. De G:-schijf wordt automatisch aangekoppeld op alle PC's die geïnstalleerd werden via de rollout en opgenomen zijn in het Active Directory domein.

  • Studenten die zich aanmelden op een DICT-werkstation zien:
    G: de 'root' van de UGent Global Namespace
    H: de persoonlijke schuifruimte; de H:-schijf komt overeen met G:\home.

  • Via Athena heeft u toegang tot de H:-schijf. Op termijn komt daar de UGent Global Namespace bij.

Praktisch

Door implementatie van de UGent Global Namespace kan u al uw shares en netwerkfolders via één enkele netwerkpad aanspreken, nl.

 \\files.ugent.be\loginnaam

De loginnaam vervangt u door uw eigen loginnaam (gebruikersnaam).

Wanneer het mounten (aankoppelen) van 'files.ugent.be' niet naar behoren werkt, kunt u uw netwerkschijven elk apart mounten.

Na het mounten van \\files.ugent.be\loginnaam komt u in de Global Namespace Root (G:-schijf) vanwaar u zonder bijkomende mappings zowel uw persoonlijke bestanden, als de bestanden die op een gedeelde netwerklocatie staan, kan bekijken en gebruiken.

U zal enkel de directories zien waar u toegang tot heeft en de root (G:) zelf is read-only!

Directories
G:\homede windows home-drive: persoonlijke schijfruimte, enkel u heeft toegang.
G:\personal persoonlijke schijfruimte op andere systemen, oa. bestemd voor interactief gebruik, bv. genix (dit is niet de home)
G:\shares(*) gedeelde schijfruimte (zonder webruimte) toegankelijk voor een beperkte groep, zie: extra share (gedeelde schijfruimte)
G:\WWWpersoonlijke en gedeelde (*) webruimte, zie: Opzetten van een persoonlijke website

* enkel voor personeel