UGent Global Namespace

Een Global Namespace zorgt ervoor dat u toegang krijgt tot (bestanden op) verschillende netwerkschijven zonder dat u het netwerkpad van elke schijf moet kennen.

Volgende schijven worden automatisch aangekoppeld op Athena en op alle PC's die geïnstalleerd werden via de rollout en opgenomen zijn in het Active Directory domein.

Tip

Door implementatie van de UGent Global Namespace kan u al uw shares en netwerkfolders via één enkele netwerkpad aanspreken, nl.

\\files.ugent.be\loginnaam
De loginnaam vervangt u door uw eigen loginnaam (gebruikersnaam).

U kan dit netwerkpad mounten naar een schijfletter naar keuze.

Na het mounten van \\files.ugent.be\loginnaam naar bvb. de G:-schijf komt u in de Global Namespace Root vanwaar u zonder bijkomende mappings zowel uw persoonlijke bestanden, als de bestanden die op een gedeelde netwerklocatie staan, kan bekijken en gebruiken.

U zal enkel de directories zien waar u toegang tot heeft en de root (G:) zelf is read-only!

Directories
G:\homede windows home-drive: persoonlijke schijfruimte, enkel u heeft toegang.
G:\shares(*) gedeelde schijfruimte (zonder webruimte) toegankelijk voor een beperkte groep, zie: extra share (gedeelde schijfruimte)
G:\WWWpersoonlijke en gedeelde (*) webruimte, zie: Opzetten van een persoonlijke website

* enkel voor personeel