Startersinfo voor studenten

Startersinfo voor studenten

Deze pagina geeft een overzicht voor nieuwe studenten. Bent u medewerker? Lees dan Wegwijzer voor nieuwe medewerkers.

UGent account

Nieuwe studenten ontvangen na de inschrijving een e-mail met een link om hun UGent account te activeren. Zij moeten een wachtwoord kiezen om hun UGent account te activeren.

  • Bij het Accountbeheer kan u steeds terecht voor alle accountgebonden problemen.

E-mail

Een UGent e-mailadres heeft de vorm [voornaam.naam@UGent.be].

Online leeromgeving Minerva

De Universiteit Gent maakt voor onderwijsdoeleinden gebruik van de Digitale Leeromgeving Minerva om via het internet informatie en onderwijsmateriaal aan te bieden en de communicatie tussen lesgevers en studenten te optimaliseren.

UGentNet

Een account geeft recht op toegang tot het UGentNet en het Belgische onderzoeksnetwerk BELNET.

  • Studenten die in één van de studentenhomes verblijven hebben rechtstreeks toegang tot wachtwoord.UGent.be, de helpdesk site, Minerva, Athena en webmail. Voor alle andere toepassingen moet eerst een VPN-verbinding worden opgezet om toegang te hebben.
  • Op andere locaties kunt u, op voorwaarde dat u over een internetaansluiting beschikt, een VPN-verbinding opzetten om toegang te krijgen tot UGentNet.
    De VPN-verbinding is noodzakelijk om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om interne informatie op de helpdesksite en de bibliotheeksite te raadplegen, om een netwerkschijf te mounten, enz.
  • Het is ook mogelijk om vanuit een aantal gebouwen of lokalen binnen de universiteit draadloos (via "wifi") aan te sluiten op UGentNet.

Athena en software

Een account geeft u de mogelijkheid om alle aangeboden software op Athena te gebruiken. De software wordt vanaf centrale servers aangeboden en wordt niet op uw toestel geïnstalleerd.

Office 365

Office 365 biedt toegang tot de online versie van de Office 2016 toepassingen, OneDrive for Business (met beveiligde online opslag voor studiebestanden) en een legale Office 2016 download voor installatie op eigen toestellen.

Centrale schijfruimte en OneDrive for Business

Bij een account hoort centrale schijfruimte waar u bestanden kunt opslaan. U krijgt standaard 2 netwerkschijven:

  1. persoonlijke schijfruimte: uw "homedrive", H:-schijf of G:\home
  2. persoonlijke webruimte; op een webserver, voor het opzetten van een site: uw W:-schijf of G:\WWW

Om uw netwerkschijven te bereiken moet u ze aankoppelen of "mounten". Hoe u dit doet, leest u op http://helpdesk.ugent.be/netdisk/bestand_mount.php.

OneDrive for Business biedt beveiligde online opslag voor werkbestanden. De opslagruimte wordt beheerd door UGent.

Eigen website

U kan een persoonlijke website opzetten: u beschikt over persoonlijke webruimte en een url in de vorm van [http://users.ugent.be/~loginnaam]
Meer info op http://helpdesk.ugent.be/webhosting/hoe.php.

PC-klassen

In alle faculteiten en op enkele centrale lokaties zijn meerdere PC-klassen ingericht. De meeste zijn zowel geschikt voor klassikaal onderricht als voor vrije oefening. Meer info op http://helpdesk.ugent.be/publiccomputer/.
Printen, kopiëren en scannen kan in PC-klassen en bibliotheken.

Beveiliging

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Daarom:

  • Gebruik geen voor de hand liggende wachtwoorden.
  • Wees hackers te slim af en beveilig uw account door uw wachtwoord regelmatig te veranderen.

U bent zelf verantwoordelijk voor wat er met uw account gebeurt. Meer info in de regels van goed gebruik.

Oasis (Onderwijs Administratie- en Studenten Informatie Systeem)

Zie Oasis-webtoepassing voor studenten.

DICT: Directie Informatie- en Communicatie Technologie

DICT staat voor 'Directie Informatie- en Communicatie Technologie'. DICT zorgt voor het beleid en de praktische uitvoering van het informatica- en telematicabeleid aan de universiteit.

De doelstelling is eenvoudig: studenten en medewerkers van de Universiteit Gent vlot met elkaar en met de rest van de (academische) wereld laten communiceren. Daarnaast stelt DICT software en allerhande informaticatoepassingen (applicaties) ter beschikking en zorgt voor de aangepaste informatica-infrastructuur (pc's, printers, netwerken...).

Directie Informatie- en Communicatie Technologie
Campus Sterre
Krijgslaan 281 - Gebouw S9 - 9000 Gent
http://www.UGent.be/dict

Helpdesk DICT

E-mail: helpdesk@UGent.be
Tel.: (09 264) 4747
http://helpdesk.ugent.be/
openingsuren

ICT&O Minerva

Als u een probleem heeft met het uploaden van cursussen of met andere functionaliteiten in Minerva (of Zephyr) kunt u terecht bij de Helpdesk van ICTO.

E-mail: icto@UGent.be
Tel.: (09 264) 8570
http://icto.UGent.be/

UGent portaalsite (intranet)

Voor volgende zaken kunt u terecht op het UGent intranet - https://www.ugent.be/intranet/