Wegwijzer voor nieuwe medewerkers

Online aan de universiteit: wegwijzer voor nieuwe medewerkers

Deze pagina geeft een overzicht voor nieuwe medewerkers. Bent u student? Lees dan Starterspakket voor studenten.

Opleidingen

DICT organiseert geregeld opleidingen over IT-vaardigheden. Deze gaan door in gebouw S9 op Campus Sterre.

 • Online inschrijven kan via Apollo (Personeel > Vorming > Catalogus).
 • Raadpleeg het cursusmateriaal sleutel-icoon bij de opleidingen.
 • Voor inlichtingen, contacteer de helpdesk (09 264) 4747.

UGent-account

Nieuwe personeelsleden ontvangen hun accountgegevens (loginnaam, wachtwoord en e-mailadres) per brief op het dienstadres.

 • Verander het wachtwoord na de eerste login.
 • Indien u op het moment van indiensttreding een UGent studentenaccount heeft, behoudt u dit account. De faciliteiten gekoppeld aan het account worden aangepast aan uw nieuw statuut.
 • Bij het Accountbeheer kan u steeds terecht voor alle accountgebonden problemen.

E-mail

Een UGent e-mailadres heeft de vorm [voornaam.naam@UGent.be].
Opgelet: medewerkers en studenten hebben een andere e-mail omgeving, met andere instellingen/werkwijzen.
Medewerkers maken gebruik van de 'Exchange' omgeving. Hoe u mail kunt lezen en uw mailtoepassing kunt configureren staat beschreven op http://helpdesk.ugent.be/email/.

Office 365

Office 365 biedt toegang tot de online versie van de Office 2016 toepassingen, OneDrive for Business (met beveiligde online opslag voor werkbestanden) en een legale Office 2016 download voor installatie op eigen toestellen.

Athena en software

Een account geeft u de mogelijkheid om alle aangeboden software op Athena te gebruiken. De software wordt vanaf centrale servers aangeboden en wordt niet op uw toestel geïnstalleerd.

Apollo

Via Apollo stelt de universiteit een ruim aanbod van administratieve toepassingen (loonbrief, verlof, fietsregistratie, vorming ...) ter beschikking aan alle medewerkers.

Helpdesk Apollo (e-HR)
E-mail: apollo.dpo@ugent.be - Tel.: (09 264) 9898

SAP

UGent gebruikt SAP voor haar financiële verrichtingen. Via Athena heeft u toegang tot SAP.

Helpdesk Directie Financiën
E-mail:dfin@UGent.be - Tel.: (09 264) 7920
https://www.ugent.be/nl/werken/organisatie/finadmin/ sleutel-icoon

Online leeromgeving Minerva

De Universiteit Gent maakt voor onderwijsdoeleinden gebruik van de Digitale Leeromgeving Minerva om via het internet informatie en onderwijsmateriaal aan te bieden en de communicatie tussen lesgevers en studenten te optimaliseren.

UGentNet

Een account geeft recht op toegang tot het UGentNet en het Belgische onderzoeksnetwerk BELNET.

 • Indien u een nieuwe computer (met een UTP-kabel) wenst aan te sluiten dient u eerst een IP-nummer aan te vragen via https://www.netadmin.ugent.be. Op de meeste diensten is hiervoor iemand aangesteld. Indien niet, dan kan u de aanvraag zelf doen. Meer info op http://helpdesk.ugent.be/ugentnet/ip-registratie.php.
 • Het is ook mogelijk om vanuit een aantal gebouwen of lokalen binnen de universiteit draadloos (via "wifi") aan te sluiten op UGentNet.
 • Op locaties buiten UGent kunt u, op voorwaarde dat u over een internetaansluiting beschikt, een VPN-verbinding opzetten om toegang te krijgen tot UGentNet.
  De VPN-verbinding is noodzakelijk om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om interne informatie op de helpdesksite en de bibliotheeksite te raadplegen, om een netwerkschijf te mounten, enz.

Centrale schijfruimte en OneDrive for Business

Bij een account hoort centrale schijfruimte waar u bestanden kunt opslaan. U krijgt standaard 2 netwerkschijven:

 1. persoonlijke schijfruimte: uw "homedrive", H:-schijf of G:\home
 2. persoonlijke webruimte; op een webserver, voor het opzetten van een site: uw W:-schijf of G:\WWW

Netwerkschijven worden dagelijks geback-upt. Lokale schijven van pc's niet.
Om uw netwerkschijven te bereiken moet u ze aankoppelen of "mounten". Hoe u dit doet, leest u op http://helpdesk.ugent.be/netdisk/bestand_mount.php.

OneDrive for Business biedt beveiligde online opslag voor werkbestanden. De opslagruimte wordt beheerd door UGent.

Eigen website

U kan een persoonlijke website opzetten: u beschikt over persoonlijke webruimte en een url in de vorm van [http://users.ugent.be/~loginnaam]
Meer info op http://helpdesk.ugent.be/webhosting/hoe.php.

Aankopen

Een computer, een printer of andere benodigheden aankopen kan bij een van de leveranciers met wie UGent een raamovereenkomst gesloten heeft.
U vindt een overzicht op http://helpdesk.ugent.be/extra/aankopen.php.

PC-klassen

In alle faculteiten en op enkele centrale lokaties zijn meerdere PC-klassen ingericht. De meeste zijn zowel geschikt voor klassikaal onderricht als voor vrije oefening. Meer info op http://helpdesk.ugent.be/publiccomputer/.
Printen, kopiëren en scannen kan in PC-klassen en bibliotheken.

Beveiliging - LET OP

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Daarom:

 • Verander het wachtwoord onmiddellijk na de eerste login.
 • Gebruik geen voor de hand liggende wachtwoorden.
 • Wees hackers te slim af en beveilig uw account door uw wachtwoord regelmatig te veranderen.

U bent zelf verantwoordelijk voor wat er met uw account gebeurt. Meer info in de regels van goed gebruik

DICT: Directie Informatie- en Communicatie Technologie

DICT staat voor 'Directie Informatie- en Communicatie Technologie'. DICT zorgt voor het beleid en de praktische uitvoering van het informatica- en telematicabeleid aan de universiteit.

De doelstelling is eenvoudig: studenten en medewerkers van de Universiteit Gent vlot met elkaar en met de rest van de (academische) wereld laten communiceren. Daarnaast stelt DICT software en allerhande informaticatoepassingen (applicaties) ter beschikking en zorgt voor de aangepaste informatica-infrastructuur (pc's, printers, netwerken...).

Directie Informatie- en Communicatie Technologie
Campus Sterre
Krijgslaan 281 - Gebouw S9 - 9000 Gent
http://www.UGent.be/dict

Helpdesk DICT

E-mail: helpdesk@UGent.be
Tel.: (09 264) 4747
http://helpdesk.ugent.be/
openingsuren

ICT&O Minerva

Als u een probleem heeft met het uploaden van cursussen of met andere functionaliteiten in Minerva (of Zephyr) kunt u terecht bij de Helpdesk van ICTO.

E-mail: icto@UGent.be
Tel.: (09 264) 8570
http://icto.UGent.be/

Universiteitsbibliotheek Gent

Voor volgende zaken kunt u terecht bij de Universiteitsbibliotheek - http://lib.ugent.be/nl/info

UGent portaalsite (intranet)

Voor volgende zaken kunt u terecht op het UGent intranet - https://www.ugent.be/intranet/